Bildiri Detayına Dönün Tanzimat Dönemi’nde Malatya’da Yapılan İdarî Düzenlemeler (1845-1883) PDF İndir