Bildiri Detayına Dönün Emevîler'de İskân Politikası ve Sonuçları: Horasan Örneği PDF İndir