Başlangıç: 2021
Sempozyum Sıklığı: Yılda Bir
Düzenleyen: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi & Oku Okut Derneği

Sempozyum Hakkında

Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Sosyal Bilimler alanında profesyoneller ile lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek tecrübe aktarımına imkân sağlamak, disiplinler arası iletişimi ve çalışmaları güçlendirmek ve akademik üretime katkı sağlamak amacıyla Oku Okut Akademi tarafından düzenlenen ulusal bilimsel bir etkinliktir.

2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, 27-31 Ağustos 2022 tarihlerinde Oku Okut Akademi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iş birliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyumda; Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk, İktisat, İlahiyat, İletişim, İşletme, Mimarlık, Psikoloji, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi, Sosyal Politikalar, Sosyoloji, Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanlarında hazırlanan bildiriler sunulabilecektir. Ayrıca yüksek lisans ve doktora tezlerinin sunumu da kabul edilecektir.

Başvurular, Sempozyum Bilim Kurulu'nda iki hakemin değerlendirmesine sunulacaktır (Bk. Bildiri İnceleme Formu). Kabul edilen bildirilerin özetleri, Oku Okut Yayınları tarafından Bildiri Özetleri Kitabı olarak e-kitap formatında okuyucularla buluşturulacaktır (bk. 1. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, DOI: https://doi.org/10.55709/okuokutyayinlari.8). Tam metinler, Tetkik: Türk-İslam Kültürü Dergisi’nde (ISSN: 2822-3322) değerlendirme sürecine alınacak kabul edilenler makale türünde Eylül 2022’de yayımlanacaktır.

Sempozyum Tarihi: 27-31 Ağustos 2022 Cumartesi – Pazar | Çevrim İçi

Özet Gönderim Kapanış Tarihi: 27 Temmuz 2022

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 05 Ağustos 2022

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 10 Ağustos 2022

Bildiri Gönderim Formu (Word)Bildiri & Sunu Şablonları (Word -PowerPoint)

Kimler başvurulabilir?

Lisansüstü öğrencileri ile lisansüstü eğitimini tamamlamış herkes başvurabilir.

Sempozyum kapsamı nedir?
Sempozyuma; Antropoloji, Arkeoloji, Bilim Tarihi, Coğrafya, Dil Bilimleri, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Felsefe, Hukuk, İktisat, İlahiyat, İletişim, İşletme, Mimarlık, Psikoloji, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanlarında hazırlanan bildiriler ile başvuru yapılabilir.
Birden fazla bildiriyle katılmak mümkün mü?

Hayır, sadece tek bildiri ile başvuru kabul edilmektedir.

Dinleyici olarak katılmak için ne yapmalıyız?

Türkiye Sosyal Bilimler Sempzoyumu, çevrim içi olarak gerçekleştirilmektedir. İsteyen herkes dinleyici olarak Oku Okut TV üzerinden sempozyumu takip edebilir.

Sunulacak tebliğler hangi ölçütlerde (şekil özellikleri vs.) olacak?

Bildiri Hazırlanması Kılavuzunu buradan indirebilirsiniz.

Bildiri & Sunu Şablonları (Word -PowerPoint)

Sempozyuma katılım ücretli midir ve katılımcılara ne tür imkanlar sağlanmaktadır?

Sempozyuma katılım ücretsizdir.

Sempozyuma yabancı dillerde tebliğ göndermek mümkün müdür?

Sempozyuma kabul edilen bildirilerin dili  ve tebliğ sunumları sadece Türkçe olmalıdır.

Bir bildiride en fazla kaç yazar olabilir?

Bildirideki yazar sayısı en fazla 2 yazar ile sınırlıdır. Bildiri sunumunu birinci yazarın gerçekleştirmesi beklenir.

Sempozyum bildiri özetleri ve tam metinleri yayımlanacak mı?

Kabul edilen bildirilerin özetleri, Oku Okut Yayınları tarafından Bildiri Özetleri Kitabı olarak e-kitap formatında okuyucularla buluşturulacaktır (bk. 1. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, DOI: https://doi.org/10.55709/okuokutyayinlari.8).  Sunum videoları, sempozyum web sitesinde ve Oku Okut TV’de erişime açılacaktır. Tam metinler, Tetkik: Türk-İslam Kültürü Dergisi’nde (ISSN: 2822-3322) değerlendirme sürecine alınacak kabul edilenler makale türünde Eylül 2022’de yayımlanacaktır.

SÜREÇ NASIL İŞLER?

 Bildiri Hazırlanması Seminerini İzle!

 • Bildiri Özetini Hazırla – Gönder.
 • Bilim Kurulu’ndan 2 Hakemin Kararını Bekle. Bk. Bildiri İnceleme Formu
 • Karara Uyarak Özeti Tashih Et - Tekrar Gönder.
 • Kabul Kararını Bekle – Tebrikler. Kabul Edildi.

Şimdi İngilizce Özeti Hazırla - Gönder.

 • İngilizce Dil Editörünün Kararını Bekle.
 • İngilizce Özeti Tashih Et - Tekrar Gönder.
 • Kabul Kararını Bekle – Tebrikler. Kabul Edildi.

Sunum Hazırlanması Seminerini İzle.

 • Sunumunu Hazırla
 • Belirlenen Günde Test Sunumu Yap.

Şimdi Hazırsın. Sempozyum Gününü Bekle!

* Tam metinler, 5 Ağustos 2022 tarihinden önce hakem sürecine alınması için Tetkik Türk-İslam Kültürü Dergisi’ne gönderilmelidir.

 

BİLDİRİ/TEBLİĞ NEDİR?

Bildiri & Sunu Şablonları (Word -PowerPoint)

 • Bildiriye tebliğ de denir.
 • Bildiri, sözel sunum olması açısından konferansa benzer ancak aralarında fark vardır.
 • Araştırılan konunun genel hatları ile sözel olarak sunulduğu, araştırma metninin daha sonra yayımlandığı akademik yazı türüdür.
 • Bildirinin özel ve sınırlandırılmış bir konusu bulunur; bildiri, genel bir bilgi verme konuşması değildir. Bildiriyi sunan kişi, ileri sürdüğü görüşü, hipotezi kanıtlamaya çalışır.
 • Bildiriyi sunan kişi, bildirisini bilimsel üslup ve terminoloji çerçevesinde sunar. Konferansta ise konuşma halkın kültür seviyesine göre ayarlanır.
 • Bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulur.
 • Süre sınırlıdır (15-20 Dakika). Konferansta ise daha uzundur (50-60 Dakika).
 • Bildiride sürenin sınırlı olması ve konunun delillendirilmesi gereği sebebi ile metne veya hazırlanan sunuma bağlı kalınması gereklidir.
 • Dinleyiciler, alanın uzmanları ve konuya ilgi duyan öğrencilerdir. Daha genel bir dinleyici kitlesine yapılan sunumlara konferans denir.

               

BİLDİRİ ÖZETİNİN HAZIRLANMASI (Bildiri Özeti Gönderim Formu - WORD)

 1. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda akademik yazım ve kaynak gösteriminde İSNAD Atıf Sistemi’nin kullanılması benimsemiştir (İNDİR: İSNAD Atıf Sistemi - 4 Sayfalık Kısa Rehber - PDF).
 2. Bildiri başlığı çok uzun veya içeriği yansıtmayacak kadar kısa olmamalıdır. Başvuru sırasında sadece 250-400 kelimelik Türkçe özet gönderilmelidir.  Özette; araştırmanın konusu, kapsamı, önemi, amacı ve yöntemi gibi temel metodolojik çerçevesi belirtilmeli ve bunlardan sonra ulaşılan sonuçlara değinilmelidir. Özet, tek paragraf hâlinde yazılmalıdır. Özet metninde yer alan Türkçe olmayan özel isim (din, mezhep, şahıs, sûre vb.), kitap adı ve kavramların yazımında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin kullanımına uyulmalıdır. Özetler, hakemler tarafından incelendikten sonra gerekli ise yazardan özet metninde düzeltme yapması istenecektir. Tashih edilen metin, Sempozyum Bilim Kurulu tarafından kabul edildikten sonra yazardan bu metnin İngilizcesi de talep edilecektir.
 3. Tam metinler, Tetkik: Türk-İslam Kültürü Dergisi’nde (ISSN: 2822-3322) değerlendirme sürecine alınacak kabul edilenler makale türünde Eylül 2022’de yayımlanacaktır. Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 05 Ağustos 2022
 4. İncelenen konuyu yansıtan en az beş kavram eklenmelidir.
 5. ORCID numarası eklenmelidir.
 6. Ad, Soyad, E-Posta, Cep Numarası, Unvan ve Kurum
 7. Öğrenciler, öğrenci belgelerini veya öğrenci kimlik kartlarının resimlerini ek dosya olarak sisteme yüklemelidir.
 8. Bildiri göndermeden önce “Bildiri Hazırlanması ve Sunumu Seminerleri” izlenebilir: https://sempozyum.okuokut.org/tsbs/bildiri-nasil-yazilir

 

BİLDİRİ SUNUSUNUN HAZIRLANMASI
Bildiri & Sunu Şablonları (Word -PowerPoint)      

Bildiri sunumlarının düzen ve disiplin içinde, zamanında ve başarıyla yapılması çok önemlidir. Bu kapsamda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gereklidir:

 1. Her bir sunuş için toplam 20 dakika süre verilir. Bu süreye kesinlikle uyulmalıdır.
 2. Her oturumu idare eden bir oturum başkanı yer alır.
 3. Her katılımcı kendi oturumundan 10 dakika önce sunum için hazır bulunur.
 4. Sunumda hazırlanan bildirinin sadece ana noktaları tartışılmalıdır.
 5. Slaytlarda kısa cümleler ve büyük punto kullanılması sunumun takibi açısından önemlidir.
 6. 15 dakikalık konuşma süresi için en fazla 15 slayt hazırlanmalıdır. Daha önce bir deneme yapılarak sunumun 15 dakika içinde tamamlanabildiğinden emin olunmalıdır.

 

NİTEL ARAŞTIRMA SUNUM PLANI (İNDİR)

Sunu 1: Sunumun Başlığı

Yazar ve Kurum Bilgisi


Sunu 2-3: Çalışmanın Konusu

Çalışmanın konusu nedir?

Çalışma nasıl sınırlandırıldı, kapsamı nedir?

Çalışmanın araştırma temel problemi nedir?

 

Sunu 4: Çalışmanın Amacı

Bu çalışmaya neden gerek duyuldu?

Araştırmanın amaçları nedir?


Sunu 5: Çalışmanın Önemi

Bu çalışma neden önemlidir?

Çalışmanın faydaları nelerdir?


Sunu 6-8: Çalışmanın Kaynakları ve Yöntemi

Çalışma temel kaynakları nelerdir?

Çalışmada kullanılan yöntem veya yöntemler nelerdir?


Sunu 9-12: Çalışmanın Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Araştırma problemi hakkında sonuca ulaşıldı mı?

Çalışmada ulaşılan temel sonuçlar nelerdir?


Sunu 13-15: Öneriler

Ulaşılan sonuçlar nasıl kullanılabilir?

Eksiklikler nelerdir?

Araştırılan konuda yeni araştırma ihtiyacı var mı?

 

NİCEL ARAŞTIRMA SUNUM PLANI  (İNDİR)

Sunu 1: Sunumun Başlığı

Yazar ve Kurum Bilgisi


Sunu 2-3: Çalışmanın Konusu

Çalışmanın konusu nedir?

Çalışma nasıl sınırlandırıldı, kapsamı nedir?

Çalışmanın araştırma problemi/hipotezi nedir?


Sunu 4: Çalışmanın Amacı

Bu çalışmaya neden gerek duyuldu?

Araştırmanın amaçları nedir?


Sunu 5: Çalışmanın Önemi

Bu çalışma neden önemlidir?

Çalışmanın faydaları nelerdir?


Sunu 6-8: Çalışmanın Kaynakları ve Yöntemi

Veri kaynakları (evren-örneklem), veri toplama ve analiz yöntemleri nelerdir?


Sunu 9-12: Çalışmanın Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Araştırma hipotezi doğrulandı mı?


Sunu 13-15: Öneriler

Ulaşılan sonuçlar nasıl kullanılabilir?

Eksiklikler nelerdir?

Araştırılan konuda yeni araştırma ihtiyacı var mı?

 

BİLDİRİ TAM METNİNİN HAZIRLANMASI (Bildiri Formatı - WORD)

Bildiri tam metni aşağıdaki Word formatı kullanılarak hazırlanmalıdır. Atıf ve kaynak gösteriminde İSNAD Atıf Sistemikullanılmalıdır.

Metin: Microsoft Office Word programında yazılmalıdır. Sayfa Boyutu: A4 ebatlarında olmalıdır. Kenar Boşlukları: Her kenardan 2,5 cm bırakılmalıdır. Başlıklandırma Formatı: Ondalık Sistemde olmalıdır.

Tam metinler, 5 Ağustos 2022 tarihinden önce hakem sürecine alınması için Tetkik Türk-İslam Kültürü Dergisi’ne gönderilmelidir.

 

Bildiri Hazırlanması ve Sunumu Semineri | Dr. Abdullah Demir

Sunumu PDF Olarak İndir | Sunum Video Kaydı: İzle

 * Bu seminer 24 Temmuz 2021 22:00'da çevrim içi olarak sunulmuştur.

* Bildiri Özeti Word Şablonu

 

Akademik Yazı Türleri | Dr. Ayşe Mine Akar

Seminer Video Kaydı: İzle

* Bu seminer 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü 22:00'da çevrim içi olarak sunulmuştur.

 

Etkili Sunum Teknikleri | Doç. Dr. İsmail Bulut

Seminer Video Kaydı: İzle

*Bu seminer 12 Ağustos 2021 tarihinde 22:00'da çevrim içi olarak sunulmuştur.

Bildiri & Sunu Şablonları (Word -PowerPoint)