e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Sempozyum Hakkında

Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Sosyal Bilimler alanında profesyoneller ile lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek tecrübe aktarımına imkân sağlamak, disiplinler arası iletişimi ve çalışmaları güçlendirmek ve akademik üretime katkı sağlamak amacıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Oku Okut Derneği işbirliğinde düzenlenen ulusal bilimsel bir etkinliktir. 

3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, 26-31 Ağustos 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyumda; Bilgi ve Belge Yönetimi, Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk Felsefesi, İlahiyat, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih alanlarında hazırlanan bildiriler sunulabilecektir.

Her bir başvuru, Sempozyum Bilim Kurulu'ndan en az iki üyenin incelemesine sunulacaktır. Kabul edilen bildirilerin özetleri, Oku Okut Yayınları tarafından Bildiri Özetleri Kitabı olarak e-kitap formatında DOI atanarak yayımlanacaktır. Tam metin gönderimi isteğe bağlıdır. Gönderilen tam metinler, Tetkik: Türk-İslam Kültürü Dergisi’nde (ISSN: 2822-3322) değerlendirme sürecine alınacak ve kabul edilenler makale türünde Eylül 2022’de yayımlanacaktır. 

 

Bildiri Özetleri Kitaplarımız

1. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, https://doi.org/10.55709/okuokutyayinlari.8

2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, https://doi.org/10.55709/okuokutyayinlari.28

 

Sempozyum Tarihi: 26-31 Ağustos 2023 | Çevrim İçi

Özet Gönderim Kapanış Tarihi: 26 Temmuz 2023

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 26 Temmuz 2023 * Tam metin gönderimi isteğe bağlıdır.

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 10 Ağustos 2023

 

Sıkça Sorular Sorular

Bildiri Hazırlama Kılavuzu

Bildiri  Örnekleri

Bildiri Özeti Gönderim Formu (Nitel - Nicel)

Sunu Şablonları (Nitel- Nicel)

 

Süreç nasıl işler?

Bildiri Hazırlanması Seminerini İzle!

Bildiri Özetini Hazırla – Gönder.

Bilim Kurulu’ndan 2 Hakemin Kararını Bekle.

Karara Uyarak Özeti Tashih Et - Tekrar Gönder.

Kabul Kararını Bekle – Tebrikler. Kabul Edildi.

 

Şimdi İngilizce Özeti Hazırla.

İngilizce Dil Editörünün Kararını Bekle.

İngilizce Özeti Tashih Et - Tekrar Gönder.

Kabul Kararını Bekle – Tebrikler. Kabul Edildi.

Şimdi tam metni hazırla - gönder (Son Tarihi: 26 Temmuz 2023)

 

Sunum Hazırlanması Seminerini İzle.

Sunumunu Hazırla - Test Sunumu Yap.

Şimdi Hazırsın. Sempozyum Gününü Bekle!

 

KAYIT - BAŞVURU