e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Sıklık: Yılda Bir
Düzenleyen: AYBÜ & Oku Okut Derneği

Duyurular

Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu (26-31 Ağustos 2023 | Çevrim İçi)

 

Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Sosyal Bilimler alanında profesyoneller ile lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek tecrübe aktarımına imkân sağlamak, disiplinler arası iletişimi ve çalışmaları güçlendirmek ve akademik üretime katkı sağlamak amacıyla 2021 yılından beri düzenlenen ulusal bilimsel bir etkinliktir.

3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, 26-31 Ağustos 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyuma, 26 Nisan - 26 Temmuz tarihleri arasında yurt içi ve dışından 152 başvuru olmuştur. Bunlardan her biri, Bilim Kurulu’nun ön incelemesinden sonra en az iki hakemin değerlendirmesine sunulmuştur. Bilimsel inceleme sürecine 46 üniversiteden 111 öğretim üyesi, hakem olarak katkı sağlamıştır. İnceleme süreci sonunda 152 başvurudan 98’i kabul edilmiş, 54’i ise uygun bulunmamıştır. Başvuru kabul edilenlerden 30’u doktora mezunu, 15’i doktora ve 53’ü ise yüksek lisans öğrencidir.

42 üniversiteden konuşmacının katılacağı sempozyumda; Bilgi ve Belge Yönetimi, Din Eğitimi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dini Musiki, Dinler Tarihi, Felsefe, Hadis, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, İslam Tarihi, Kelam, Kıraat, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Tarih, Tasavvuf, Tefsir, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türk İslam Edebiyatı alanlarında toplam 98 bildiri sunulacaktır.

3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, 26-31 Ağustos 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek ve Oku Okut TV YouTube kanalından da canlı olarak yayımlanacaktır.

Başvuru kabul edilen araştırmacıları tebrik ederiz.

3. Türkiye  Sosyal Bilimler Sempozyumu Düzenleme ve Bilim Kurulu

 

  Araştırmacı Adı Soyadı Öğrenim Durumu Üniversitesi Bildiri Alanı Bildiri Başlığı 1 Dr. Öğr. Üyesi Davut Orhan Doktora Mezunu Bolu Abant İzzet Baysal Ü Arap Dili ve Belagati Türkiye’de Zorunlu Arapça Hazırlık Programı (İlahiyat Fakülteleri Çerçevesinde)  2 Dr. Öğr. Gör. Muhammed Recai Gündüz Doktora Mezunu Marmara Ü Arap Dili ve Belagati Mustafa Lutfî Menfelûtî’nin Şairliği 3 Dr. Öğr. Üyesi Ali Tülü Doktora Mezunu Marmara Ü  Arap Dili ve Belagati Necîb Kîlânî ile Corci Zeydan’ın Romanlarının Konu Bakımından Karşılaştırılması 4 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Meydan Doktora Mezunu Marmara Ü Arap Dili ve Belagati Sarf Literatüründe Gizli Kalmış Bir Şerh: Şerhu’l-Binâ ve’l-Emsile 5 Zeynep Gedikoğlu Yüksek Lisans Öğrencisi Yıldız Teknik Ü Bilgi ve Belge Okuma Kültürü Kazandırılmasında Çocuk Kütüphanelerinin Rolü: Bağcılar Belediye Başkanlığına bağlı hizmet veren Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk ve Çocuk Kütüphanesinde Yürütülen Çalışmalar 6 Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kurttekin Doktora Mezunu Zonguldak Bülent Ecevit Ü Din Eğitimi 4-6 Yaş Kur’an Kurslarına Yönelik Online Şikâyetler Üzerine Bir Değerlendirme: sikayetvar.com Örneği 7 Dr. Öğr. Üyesi Meryem Karataş Doktora Mezunu Sakarya Ü Din Eğitimi MEB Hayat Boyu Öğrenme Portalı ve Değer Eğitimi 8 Öğr. Gör. Dr. Sadık Seymen Doktora Mezunu Uşak Ü  Din Eğitimi  İlahiyat Alanında Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Eğitim: Ürdün Örneği 9 Nursultan Kongyrbayev Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Din Eğitimi Kazakistan’da Bağımsızlık Sonrası Dinî Durum 10 Hacer Hicret Medet Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Din Eğitimi Halk Eğitimine Katkı Sunan Bir Kurum: Hisbe Teşkilatı 11 Sena Sönmez Yüksek Lisans Öğrencisi Sivas Cumhuriyet Ü Din Eğitimi 14-15 Yaş Grubuna Yönelik Din Eğitiminde Ailenin Rolü: Sivas Örneği 12 Aslıhan Aybüke Daşcı  Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Din Eğitimi Dijital Çağda Değer Eğitiminde Çizgi Filmlerin Yeri: ‘Rafadan Tayfa’ Örneği 13 Dr. Öğr. Üyesi Emine Gören Bayam Doktora Mezunu Dicle Ü Din Felsefesi Platon’un Phaidon Diyaloğunda Uyum Argümanı ve Elemeci Materyalist Zihin Felsefesi 14 Dr. Öğr. Üyesi Aykut Alper Yılmaz Doktora Mezunu Ankara Sosyal Bilimler Ü Din Felsefesi Kozmopsişizm: Evren-Tanrı Anlayışının Bir Eleştirisi 15 Şeymatül Rabia Akıcı Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Din Felsefesi Tanrı-Zaman İlişkisi Bağlamında Richard Swinburne’ün Klasik Teizme Eleştirileri ve Zamansal Tanrı Tasavvuru 16 Ümmühan Kalyoncu Yüksek Lisans Öğrencisi Trabzon Ü Din Felsefesi  Mehmet S. Aydın’da Din Felsefesi 17 Dr. Öğr. Üyesi Nimet Ferah Doktora Mezunu Bingöl Ü Din Psikolojisi Türk Adli Destek Sisteminde Mağdur Çocuklar İçin Manevi Danışmanlığın İmkânı 18 Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kılınçer  Doktora Mezunu Bingöl Ü Din Psikolojisi Dijital Oyunların Dini-Ahlaki Gelişime Olumsuz Etkileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Judgement Day: Tanrının Meleği Örneği 19 Muhammed Şahbaz - Doç. Dr. Behlül Tokur Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Din Psikolojisi Ergenlerde Adil Dünya İnancı ve Dindarlık 20 Handan Zülal Ersoy Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Din Psikolojisi Kişilik İnşasında Din Faktörünün Etkisinin Bir Kadın Üzerinden İncelenmesi: Bezmialem Valide Sultan 21 Dr. Esra Aslan Turan Doktora Mezunu Dicle Ü Din Sosyolojisi Türkiye'de Dindarlığın Yaygın Görünümlerinden Biri Olarak Cemaat Dindarlığı 22 Dr. Habib Celaleddin Kartal Doktora Mezunu Millî Eğitim Bakanlığı Din Sosyolojisi Zenginliği Yeren Uydurma Rivayetlerin Yarattığı Sosyolojik Etkilerin Teo-Stratejik Boyutu  23 Dr. Öğr. Üyesi Fatıma Çakmak Doktora Mezunu Harran Ü Din Sosyolojisi İlahiyat Fakültelerinde Üretilen ‘Alevilik’ Konulu Yüksek Lisans Çalışmalarının Genel Çerçevesi Üzerine Bir Değerlendirme 24 Yunus Polat Doktora Öğrencisi İnönü Ü Din Sosyolojisi Durkheim Sosyolojisinde Ahlâkın Doğası ve Toplumsal İzdüşümleri Üzerine Bir Çözümleme 25 Sacide Ahsen Kapan - Prof. Dr. Celaleddin ÇELİK  Yüksek Lisans Öğrencisi Erciyes Ü  Din Sosyolojisi Günümüzde Mahremiyet Anlayışının Değişiminde Teknolojinin Rolü 26 Hurşit Yılmaz Yüksek Lisans Öğrencisi Erciyes Ü  Din Sosyolojisi Nur Vergin’in Din Sosyolojisi 27 Rukiye Kır - Doç. Dr. Yakup Öztürk Yüksek Lisans Öğrencisi Bilecik Şeyh Edebali Ü Türk Dili ve Edebiyatı Yazar Sosyolojisi Bağlamında ‘Mustafa Kutlu’ Örneği 28 Kadir Güler Yüksek Lisans Öğrencisi Siirt Ü Din Sosyolojisi Doğal Afetler ve Din: İslam Düşüncesi Bağlamında 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi 29 Elif Çekici Doktora Öğrencisi Dokuz Eylül Ü Dinler Tarihi II. Vatikan Konsili: Katolik Kilisesinin İslam’a Bakışı ve Müslümanlarla İlişkisi 30 Fatma Nur Kangal Yüksek Lisans Öğrencisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü  Dinler Tarihi Holokost Sonrası Yahudi Diasporasında Din ve Dinî Değişimler 31 Rükiye Keven Yüksek Lisans Öğrencisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü Dinler Tarihi Zerdüştlüğün Ağrı ve Çevresine Etkisi 32 Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Kılıç Doktora Mezunu Ankara Hacı Bayram Veli Ü Felsefe Cumhuriyet Felsefesinde İnsan ve Kültür 33 Hüseyin Ensari Eryılmaz  Doktora Öğrencisi Dokuz Eylül Ü Felsefe Yapay Zekâ Çağında Kişisel Veri Mahremiyeti 34 Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Doğan Doktora Mezunu Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Hadis Bir Konu, İki Muhaddis, İki Kitap: Eserleri Bağlamında Buhârî ve Beyhakî’nin İmamın Arkasında Kıraat Meselesine Yaklaşımlarının Karşılaştırılması  35 Erkan Önder Doktora Öğrencisi Uludağ Ü Hadis Muhaddislerin Metin Tenkidi Yapmadıkları İddiasına Yönelik Bir Eleştiri: Ebû Dâvûd’un Sünen’inde Metin Tenkidi 36 Cihan Zeybek Doktora Öğrencisi Yermuk Ü Hadis Tirmizî'nin el-Câmiʿu’ṣ-Ṣaḥîḥ Eserinde Hadisleri Tercih Metodu: Siyer Bâbı Örneği 37 Ahmet Cihangir  Doktora Öğrencisi Yermük Ü Hadis Tabakat İlminin Önemi ve Mekhûl b. Ebû Müslim’in (öl. 112/730) Râvîlerinin Mertebelendirilmesi Örneği 38 Abdulmawjood Abdulfattah Qarabash - Doç. Dr. Mustafa Öztoprak  Yüksek Lisans Öğrencisi Eskişehir Osmangazi Ü Hadis Hadisin Gelişim Süreciyle Musul Darülhadisleri 39 Zeynep Akıcı Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Hadis Giyinmeyle İlgili Hadis Rivayetleri Bağlamında Giyim-Şöhret İlişkisi 40 Mehmet Emin Aksoy - Doç. Dr. Pehlul Düzenli Doktora Mezunu Yalova Ü İslam Hukuku Osmanlı Sonrası Şer’î Aile Hukuku Uygulamaları: Filistin Örneği 41 Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Çöklü Doktora Mezunu Çanakkale Ü İslam Hukuku Hanefî Mezhebinde Usûl Kurallarının Fürûda Uygulanışı: Babertî’nin Darp Yoluyla Ta‘zîrin Üst Sınırı Hakkındaki Görüşünün Tahlili 42 Kıvanç Sinan Bardakcı Doktora Öğrencisi İstanbul Sabahattn Zaim Ü İslam Hukuku İslami Finans Prensipleri Doğrultusunda Faiz ve Garar Ekseninde Konut Finansmanı Ödeme Planlarının Tahlili 43 Abdelbasset Khaled Doktora Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü İslam Hukuku Haksız Boşama Hükümleri Çerçevesinde İslam Hukuku ile Cezayir Aile Kanunu'nun Mukayesesi 44 Murat Arslan Yüksek Lisans Öğrencisi Bülent Ecevit Ü İslam Hukuku İslam Hukukuna Göre Fikrî Mülkiyet Haklarının Satışı: Gelişim Süreci ve Cevazı 45 Mücahit Ergen Yüksek Lisans Öğrencisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü İslam Hukuku Hayreddin Karaman’nın Fetvalarında Zaruret Prensibi 46 Melike Nur Çaykara Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü İslam Hukuku Bilinçli Helal Gıda Tüketimi Kapsamında Katkı Maddeleri 47 Hatice Köse - Prof. Dr. Yaşar YİĞİT Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü İslam Hukuku Kıyasın Geçerliliğinde İllet ve Hikmet Tartışmaları 48 Sümeyye Erdoğan Yüksek Lisans Öğrencisi Sivas Cumhuriyet Ü İslam Hukuku Mehmet Akif Ersoy’un İslam Aile Hukukunun Bazı Konuları Hakkındaki Görüşleri 49 Sümeyra Benzouine Doktora Öğrencisi Ankara Ü İslam Mezhepleri Tarihi Bektaşî Erenlerinden Güvenç Abdal ve Şeceresi 50 Fatıma Nur Demir Doktora Öğrencisi Ankara Ü İslam Mezhepleri Tarihi Zeydî İmam Kâsım b. Muhammed ve Vasiyyeti: el-Vaṣiyyetü’s-Seniyye 51 Saliha Şahin - Doç. Dr. Hasan Gümüşoğlu Yüksek Lisans Öğrencisi Yalova Ü İslam Mezhepleri Tarihi Sünnîlik ve Şiîlik Temelinde Emir Timur’un Mezhep Siyaseti  52 Fatma Şentürk  Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü İslam Mezhepleri Tarihi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kitaplarında Yer Alan Alevîlik ve Bektaşîlik ile İlgili Konuların Değerlendirilmesi 53 Dr. Öğr. Üyesi Esra Yıldız Doktora Mezunu Yalova Ü İslam Tarihi Şeyhülislamlık Arşivi Evrakı ve Binalarının Serencâmı 54 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şimşek Doktora Mezunu İstanbul Medeniyet Ü İslam Tarihi İstanbul Bâb Mahkemesi 3 Numaralı Sicil’de Mirastan Çekilme: Tehârüc 55 Tuba Yıldırım Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü İslam Tarihi Leone Caetani’nin Üsâme b. Zeyd’in Belkâ Seferi Hakkındaki Görüşlerine Dair Tahlil, Tenkit ve Değerlendirme 56 Zeynep Betül Önder Arpa Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü İslam Tarihi Hz. Peygamber’in Zeynep bint Cahş ile Evliliği Hakkında Caetani’nin Görüşleri 57 Fatma Doğanay Boncuk Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü İslam Tarihi Leone Ceatani’nin Varaka b. Nevfel, Abdullah b. Cahş, Zeyd b. Amr ve Osman b. Huveyris Adlı Hanifler Hakkındaki Görüşleri 58 Mücahit Karaalp Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü İslam Tarihi Emevîler de İskân Politikası ve Sonuçları: Horasan Örneği 59 Zuhal Özkanlı Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü İslam Tarihi Halife Ebû Bekir Döneminde Gönderilen İslam’a Davet Mektupları 60 Beyzanur Ergenekon Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü İslam Tarihi Leone Caetani'nin Annali Dell’Islām Adlı Eserinde Kur’an-ı Kerim’in Mushaf Hâline Getirilmesi Hakkındaki Görüşleri 61 Ayşe Nur Boz Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü İslam Tarihi Emevîlerin Hilâfete Gelme Şekillerini Dinî-Siyasî Açıdan Meşrulaştırma Çabaları 62 Muhammet Ahmet Alpak  Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü İslam Tarihi Hilafetin Emevîler’den Abbasîler’e Geçişi  ve Abbasî İhtilali Sürecinde Yaşananlara Taberî’nin Yaklaşımı 63 Esma Yılmaz Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü İslam Tarihi Leona Caetani’ye Göre Kâ’b b. Eşref’in Ölümünü Meşru Kılan Sebepler 64 Mehmet Salih Az Yüksek Lisans Öğrencisi Selçuk Ü  Kamu Hukuku Türkiye ile KKTC Arasında Suçluların İadesi Prosedürü 65 Hacı İsmail Doğan Doktora Öğrencisi Sivas Cumhuriyet Ü Kelam Nûreddin es-Sâbûnî’nin Peygamberlerin İsmeti Konusuna Yaklaşımı 66 Sümeyye Yavuz  Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Kelam Abdüllatif Harpûtî’nin İsbât-ı Vâcib Delilleri  67 Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Havuz Doktora Mezunu Afyon Kocatepe Ü  Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat Kıraat İlmi Lisansüstü Dersleri ve Değerlendirilmesi: Hedefler, Beklentiler, Problemler ve Öneriler 68 İremnur Ersoy Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Sosyal Bilimler Ü Manevi Rehberlik ve Danışmanlık  Güdü ve İçerik Açısından İlk Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin Duaları ve Dualara Yansıyan İhtiyaçlar: Mardin Örneklemi 69 Dicle Selek Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Sosyal Bilimler Ü Manevi Rehberlik ve Danışmanlık  Dini Başa Çıkma Stratejilerinin Evlilikte Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi 70 Saliha Özarslan Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Sosyal Bilimler Ü Manevi Rehberlik ve Danışmanlık  Gömülü Teori Yaklaşımı ile Ergenlerde Maneviyatın Kavramsal ve Bağlamsal Analizi 71 Büşra Tekcan Doktora Öğrencisi Trakya Ü Sosyololoji Titmuss, Therborn ve Andersen’in Sosyal Devlet Modellerinin İncelenmesi 72 Özge Nur Erdem Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Sosyololoji Siyasal İletişimin Yeni Nesil Seçmenlerle Yeniden Sorgulanması: İYİ Parti Örneği  73 Hatice Kayıkcı - Dr. Öğr. Üyesi Yahya Aydın Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Sosyololoji Farklı Paydaşlar Perspektifinden Kentsel Dönüşüm ve Soylulaştırma: Ankara, Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Örneği 74 Dr. Gülşen Ulukaya  Doktora Mezunu Bağımsız Araştırmacı Tarih Tanzimat Dönemi’nde Malatya’da Yapılan İdarî Düzenlemeler (1845-1883) 75 Dr. Öğr. Üyesi Can Deveci Doktora Mezunu Erciyes Ü  Tarih Yüksek Komiser Lord Herbert Charles Onslow Plumer Döneminde Filistin Eğitim Bölümünün Faaliyetleri (1925-1928) 76 Salih Emre Özdemir Doktora Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Tarih İslamcılık Akımının Alternatif Tarih Yazımı: Bir Dönemlendirme Önerisi 77 Ali Acar Doktora Öğrencisi Ürdün Ü Tarih Rus ve İsrailli Oryantalistlerin Çalışmaları Etrafında Oryantalizm Tarifi: ‘el-İstişrâk el-Rûsîyeh dirâseh târîkhîyeh şâmileh’ ile ‘el-İstişrâk el-İsraili fî el-maṣâdir el-ʻIbrīyyeh’ Kitapları Örneği 78 Sahura Arıcan Yüksek Lisans Öğrencisi Konya Ticaret Odası Karatay Ü Tarih Burgâzî Fütüvvetmâmesi’ne Göre Hikâyelerle Ahlâkî Eğitim 79 İsmet Dölek  Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Tarih Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyelik Sürecinin Doksanlı Yıllardaki Siyasi Partilerce Ele Alınışı 80 Arş. Gör. İsa Yalçın Doktora Öğrencisi Bitlis Eren Ü Tasavvuf Leo Schaya Bağlamında Tasavvufta İçsel Dönüşüm 81 Rukiye Albayrak Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Tasavvuf Problemlerle Başa Çıkmada Sûfî Tecrübe 82 Hatice Merve Kızılgül Kılıç Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Tasavvuf Dağıstan’dan Bursa’ya Göç Eden Mutasavvıf Ebû Muhammed Medenî ve Tasavvuf Anlayışı 83 Öğr. Gör. Dr. Ayşenur Koçak Doktora Mezunu Pamukkale Ü Tefsir Cessâs’ın Ahkâmü’l-Kur’ân’ında Kıraatlerin Ahkâma Tesiri: Tahâret Babı Örneği 84 Öğr. Gör. Dr. Murat Oltulu Doktora Mezunu Ankara Ü Tefsir Bilişsel İnşanın Yetisel Zeminini Oluşturan Kavramların Kur’an Bağlamında Analizi 85 Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp Tuncer Doktora Mezunu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Ü Tefsir Endonezya Müslümanları Şura Meclisi’nin Bukittingi Lideri Derviş Tayyib’in ‘Merhametizm Doktrini’ Bağlamında Kur’an-ı Kerîm’in Siyasi ve İçtimai Yorumu 86 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bağçivan Doktora Mezunu Yalova Ü Tefsir Teknolojiye Dair İşaretler Bakımından Ömer Nasuhi Bilmen’in Tefsirinde Bilimsel Tefsir Yaklaşımı 87 Yavuz Selim Kıranşal  Yüksek Lisans Öğrencisi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü Tefsir Kur'an-ı Kerîm’de Nasihat Kelimesinin Anlam Alanı ve Türkçeye Çeviri Sorunu 88 Dr. Öğr. Üyesi Can Şahin Doktora Mezunu Erzincan Binali Yıldırım Ü Türk Dili ve Edebiyatı Ahmet Mithat Efendi’nin ‘Avrupa’da Bir Cevelan’ Seyahatnamesi ile ‘Paris’te Bir Türk’ Romanında Hayal ile Gerçeklik Çatışması 89 Dr. Sema Levent Doktora Mezunu Bağımsız Araştırmacı Türk Dili ve Edebiyatı Pend-nâme-i Attâr’ın Türkçe Şerhlerinde Kadına Bakış Açısı ve Eril Dilin Tespiti 90 Merve Kozikoğlu Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Türk Dili ve Edebiyatı Kemterî Mahlaslı Bir Şairin Şiirlerinde Alevi-Bektaşi Unsurları 91 Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sevinç Doktora Mezunu Ankara Sosyal Bilimler Ü Türk Din Musikisi  İstanbul Mevlevîhanelerinin Osmanlı Mûsikî Sanatına Etkileri 92 Meryem Cemile Arslan Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Türk İslam Edebiyatı 1953-2012 Yılları Arasında ‘Türk Dili’ Dergisinde Yayımlanan Ali Şir Nevâyî Konulu Yazıların İncelenmesi 93 Şeyma Akyüz Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Türk İslam Edebiyatı Beyânü’l- Hak Dergisinde Abdullah Âtıf Şiirleri 94 Rümeysa Kayaoğlu Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Türk İslam Edebiyatı Mazhar-ı Envâr ve Keşf-i Esrâr Adlı Eserdeki Bazı Unsurların Tasavvufi Açıdan İzahı 95 Hatice Zeynep Dağ Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü Türk İslam Edebiyatı Diyanet Çocuk Dergisinde İlhami Ayrancı’nın Hikâyeleri 96 Zehra Ceviz Yüksek Lisans Öğrencisi Sivas Cumhuriyet Ü Türk İslam Edebiyatı Kâdirȋ Dervişi Gulâmȋ’nin Divanı’ndaki Tasavvufi Unsurlar 97 Barış Pehlivan Yüksek Lisans Öğrencisi Ege Ü Tarih Torbeşlerin Kökeni Üzerine Bir İnceleme: Yukarı Vranofça Örneği 98 Büşra Dinçsoy Yüksek Lisans Öğrencisi Ankara Yıldırım Beyazıt Ü İslam Tarihi Kerbelâ Hadisesi Üzerinden Emevî Devleti’ne İki Farklı Bakış: İbnü’l-Esîr ve Julius Wellhausen