Başlangıç: 2021
Sempozyum Sıklığı: Yılda Bir
Düzenleyen: Oku Okut Akademi & Oku Okut Yayınları

Gönderiler

3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Oku Okut Akademi tarafından 26-31 Ağustos 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyumda; Edebiyat, Eğitim, Felsefe, İlahiyat, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih ve Hukuk Felsefesi alanlarında hazırlanan bildiriler sunulabilecektir.

     Sempozyum Tarihi: 26-31 Ağustos 2023 | Çevrim İçi

     Özet Gönderim Kapanış Tarihi: 26 Nisan – 26 Haziran 2023

     Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 26 Temmuz 2023 * Tam metin gönderimi isteğe bağlıdır.

     Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 10 Ağustos 2023

     Bildiri Hazırlama Kılavuzu  | Bildiri Özeti Gönderim FormuSunu Şablonları

     * Bildiri kabul edilirse katılım ücreti talep edilecektir. Bildiri Ücreti: Öğrenci 200 TL | Çalışan 400 TL

 

     Süreç nasıl işler?

     Bildiri Hazırlanması Seminerini İzle!

     Bildiri Özetini Hazırla – Gönder.

     Bilim Kurulu’ndan 2 Hakemin Kararını Bekle.

     Karara Uyarak Özeti Tashih Et - Tekrar Gönder.

     Kabul Kararını Bekle – Tebrikler. Kabul Edildi.

 

     Şimdi İngilizce Özeti Hazırla.

     İngilizce Dil Editörünün Kararını Bekle.

     İngilizce Özeti Tashih Et - Tekrar Gönder.

     Kabul Kararını Bekle – Tebrikler. Kabul Edildi.

     Şimdi tam metni hazırla - gönder (Son Tarihi: 26 Temmuz 2023) * Tam metin gönderimi isteğe bağlıdır.

 

     Sunum Hazırlanması Seminerini İzle.

     Sunumunu Hazırla - Test Sunumu Yap.

     Şimdi Hazırsın. Sempozyum Gününü Bekle!

        

* Tam metinler, 5 Ağustos 2023 tarihinden önce hakem sürecine alınması için Tetkik Türk-İslam Kültürü Dergisi’ne gönderilmelidir.

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  • Gönderilen bildiri herhangi bir yerde sunulmamıştır ve yayımlanmamıştır.
  • Bildiri özeti hazırlanırken "Bildiri Yazımı" sayfası incelenmiştir.
  • Bildiri özeti kabul edilirse katılım ücreti talep edilecektir (Öğrenci 200 | Çalışan 400).
  • Tam metin gönderimi isteğe bağlıdır.

3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu | Oku Okut Akademi

Sempozyum Tarihi: 26-31 Ağustos 2023 | Çevrim İçi

Özet Gönderim Kapanış Tarihi: 26 Nisan – 26 Haziran 2023

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 26 Temmuz 2023 * Tam metin gönderimi isteğe bağlıdır.

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 10 Ağustos 2023

3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Oku Okut Akademi tarafından 26-31 Ağustos 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyumda; Edebiyat, Eğitim, Felsefe, İlahiyat, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih ve Hukuk Felsefesi alanlarında hazırlanan bildiriler sunulabilecektir. Lisansüstü öğrencileri ile lisansüstü eğitimini tamamlamış herkes başvurabilir.

Önceki sempozyumların bildiri özetleri, sunum videoları ve katılım belgeleri web sitemizden erişime açıktır.  Bildiri Özetleri Kitabı, DOI atanarak Oku Okut Yayınları tarafından e-kitap olarak yayımlanır. Tam metinler, Tetkik: Türk-İslam Kültürü Dergisi’nde (ISSN: 2833-3322) hakem sürecine alınır.

Bildiri Nedir? | Bildiri Nasıl Hazırlanır? | Bildiri Özeti Gönderim Formu | Sunu Şablonları

 

 * Bildiri kabul edilirse katılım ücreti talep edilecektir.
Bildiri Ücreti (Öğrenci): 200 TL | Bildiri Ücreti (Çalışan): 400 TL

 

Süreç nasıl işler?

Bildiri Hazırlanması Seminerini İzle!

Bildiri Özetini Hazırla – Gönder.

Bilim Kurulu’ndan 2 Hakemin Kararını Bekle.

Karara Uyarak Özeti Tashih Et - Tekrar Gönder.

Kabul Kararını Bekle – Tebrikler. Kabul Edildi.

 

Şimdi İngilizce Özeti Hazırla.

İngilizce Dil Editörünün Kararını Bekle.

İngilizce Özeti Tashih Et - Tekrar Gönder.

Kabul Kararını Bekle – Tebrikler. Kabul Edildi.

 

Sunum Hazırlanması Seminerini İzle.

Sunumunu Hazırla - Test Sunumu Yap.

Şimdi Hazırsın. Sempozyum Gününü Bekle!