Başlangıç: 2021
Sempozyum Sıklığı: Yılda Bir
Düzenleyen: Oku Okut Akademi & Oku Okut Yayınları

Sıkça Sorulan Sorular

Kimler başvurulabilir?

Lisansüstü öğrencileri ile lisansüstü eğitimini tamamlamış herkes başvurabilir.

 

Sempozyum kapsamı nedir?

Sempozyuma; Edebiyat, Eğitim, Felsefe, İlahiyat, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih ve Hukuk Felsefesi alanlarında hazırlanan bildiriler ile başvuru yapılabilir.

 

Kim düzenliyor?

Sempozyum, Oku Okut Derneği & Oku Okut Akademi iş birliğinde düzenlenmektedir.

 

Birden fazla bildiriyle katılmak mümkün mü?

Hayır, sadece tek bildiri ile başvuru kabul edilmektedir.

 

Dinleyici olarak katılmak için ne yapmalıyız?

Türkiye Sosyal Bilimler Sempzoyumu, çevrim içi olarak gerçekleştirilmektedir. İsteyen herkes dinleyici olarak Oku Okut TV üzerinden sempozyumu takip edebilir.

 

Sunulacak tebliğler hangi ölçütlerde (şekil özellikleri vs.) olacak?

Sitenin “Bildiri Hazırlanması” sayfasında tebliğ hazırlanmasında dikkat edilecek özellikler belirtilmiştir. bk. Bildiri Özeti Hazırlama Kılavuzu

 

Bildiriler nasıl seçiliyor?

Bildiriler, aşağıdaki soruların yer aldığı değerlendirme formu kapsamında en az iki hakem (Hakem A- Hakem B) tarafından incelenmektedir. Bk. Bildiri İnceleme Formu

Değerlendirme Formu'nda yer alan sorular şunlardır:

Lütfen formda yer alan sorular çerçevesinde bildiri özetini 1'den 5'e kadar derecelendirin, 1 çok zayıf ve 5 çok iyi anlamındadır.

Bildiri başlığı incelenen konuyu yansıtıyor mu ? (1- Hiç yansıtmıyor. | 5- Tam olarak yansıtıyor).

Seçilen konu Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu için uygun mu? (1 – Hiç uygun değildir. | 5 – Tamamen uygundur.)

Bildiri özeti araştırmanın amacını içermekte midir? (1 - Hiç içermemektedir. | 5 - Tamamen içermektedir.)

Kullanılan yöntem bu araştırma için uygun mu? ( 1 – Hiç uygun değildir. | 5 – Tamamen uygundur.)

Özette dilbilgisi ve yazım hatası var mı? (1 - Çok fazladır. | 5 - Hiç hata bulunmamaktadır.)

Özette belirtilen araştırmanın temel sonuçları yeterli mi? (1 - Hiç yeterli değildir. | 5 - Tamamen yeterlidir.)

Bildiri alanındaki bilgi birikimine katkısı sağlıyor mu? (1 – Hiç katkı sağlamıyor. | 5 – Orijinal bir katkı sağlıyor).

Bu bildirinin Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda dikkat çekme olasılığı nedir? (1 - Çok düşüktür. | 5 - Çok yüksektir.)

Anahtar kelimeler konuyu yansıtacak şekilde doğru seçilmiş mi? (1 - Hiç doğru seçilmemiştir. | 5- Tam olarak doğru seçilmiştir.)

 

Sempozyuma katılım ücretli midir ve katılımcılara ne tür imkanlar sağlanmaktadır?

Sempozyuma katılım ücretlidir. Öğrenci: 200 TL | Çalışan Katılımcı: 400 TL . Bildiri kabul edilirse ücret talep edilecektir.

 

Sempozyuma yabancı dillerde tebliğ göndermek mümkün müdür?

Sempozyuma kabul edilen bildirilerin dili  ve tebliğ sunumları sadece Türkçe olmalıdır.

 

Bir bildiride en fazla kaç yazar olabilir?

Bildirideki yazar sayısı en fazla 2 yazar ile sınırlıdır. Bildiri sunumunu birinci yazarın gerçekleştirmesi beklenir.

 

Sempozyum bildiri özetleri ve tam metinleri yayımlanacak mı?

Kabul edilen bildirilerin özetleri, Oku Okut Yayınları tarafından Bildiri Özetleri Kitabı olarak e-kitap formatında okuyucularla buluşturulacaktır (bk. OKU OKUT YAYINLARI).  Sunum videoları, sempozyum web sitesinde ve Oku Okut TV’de erişime açılacaktır. Tam metinler, Tetkik: Türk-İslam Kültürü Dergisi’nde (ISSN: 2822-3322) değerlendirme sürecine alınacak kabul edilenler makale türünde yayımlanacaktır.

 

Bildiri tam metni ile başvuru gerekli mi?

Sempozyuma 250-400 kelimelik Türkçe özet ile başvuru yeterlidir. Sempozyum Bildiri Özetleri Kitabı'nda Türkçe ve İngilizce dillerinde kabul edilen özetler yayımlanacaktır. Tam metinleri isteyen araştırmacılar hazırlayarak Tetkik: Türk-İslam Kültürü Dergisi’nde (ISSN: 2822-3322) değerlendirme sürecine alınması ve makale türünde yayımlanması için gönderebilirler.

* Tam metin gönderimi isteğe bağlıdır.

 

Sempozyum ÜAK Doçentlik başvuru şartlarını karşılıyor mu?

ÜAK, ulusal sempozyumu "Ulusal BilimselToplantı: Ulusal seviyede farklı kurumlardan bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı." şeklinde tanımlamıştır. 2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nun ulusal seviyede farklı üniversitelerden bilim insanlarının yer aldığı Bilim Kurulu bulunmakta, sunumlar en az 2 hakemin ön incelemesinden geçtikten sonra kabul edilmektedir. 2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu için çevrim içi hakem sürecini içeren teknik altyapısı kurulmuştur. Araştırmacılar başvuru yaptıktan sonra çalışmaları elektronik ortamda en az iki hakemin incelemesine sunulmakta ve hakem raporları elektronik ortamda muhafaza edilmektedir. Bildiri özetleri Oku Okut Yayınları tarafından Bildiri Özetleri Kitabı olarak e-kitap formatında okuyucularla buluşturulmaktadır (bk. OKU OKUT YAYINLARI).  Sunum videoları, sempozyum web sitesinde ve Oku Okut TV’de erişime açılmaktadır. Tam metinler, Tetkik: Türk-İslam Kültürü Dergisi’nde (ISSN: 2822-3322) değerlendirme sürecine alınacak kabul edilenler makale türünde yayımlanmaktadır. Sempozyum sonunda bildiri, özetleri, hakem raporları, sunum video kayıtları arşivde tutulmakta ve kişisel veri içermeyenler erişime açılmaktadır. Örnek olarak 1. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda sunulan bildiri özetleri, bildiri özetleri kitabına ve video kayıtlarına bakılabilir: Sempozyum Kayıtları.

 

Önemli tarihler nelerdir?

Sempozyum Tarihi: 26-31 Ağustos 2023 | Çevrim İçi

Özet Gönderim Kapanış Tarihi: 26 Nisan – 26 Haziran 2023

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 26 Temmuz 2023 * Tam metin gönderimi isteğe bağlıdır.

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 10 Ağustos 2023

 

Süreç nasıl işler?

Bildiri Hazırlanması Seminerini İzle!

  • Bildiri Özetini Hazırla – Gönder.
  • Bilim Kurulu’ndan 2 Hakemin Kararını Bekle.
  • Karara Uyarak Özeti Tashih Et - Tekrar Gönder.
  • Kabul Kararını Bekle – Tebrikler. Kabul Edildi.

Şimdi İngilizce Özeti Hazırla - Gönder.

  • İngilizce Dil Editörünün Kararını Bekle.
  • İngilizce Özeti Tashih Et - Tekrar Gönder.
  • Kabul Kararını Bekle – Tebrikler. Kabul Edildi.

Sunum Hazırlanması Seminerini İzle.

  • Sunumunu Hazırla
  • Belirlenen Günde Test Sunumu Yap.

Şimdi Hazırsın. Sempozyum Gününü Bekle!

* Tam metinler, 26 TEMMUZ 2023 tarihinden önce hakem sürecine alınması için Tetkik Türk-İslam Kültürü Dergisi’ne gönderilmelidir.

* Tam metin gönderimi isteğe bağlıdır.