e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Sıklık: Yılda Bir
Düzenleyen: AYBÜ & Oku Okut Derneği

Bildiri Yazım Kılavuzu

BİLDİRİ ÖZETİNİN HAZIRLANMASI

 1. Gönderilen bildiri, herhangi bir yerde sunulmamıştır ve yayımlanmamış olmalıdır.
 2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda akademik yazım ve kaynak gösteriminde İSNAD Atıf Sistemi’nin kullanılması benimsemiştir (İNDİR: İSNAD Atıf Sistemi - 4 Sayfalık Kısa Rehber - PDF).
 3. Bildiri başlığı çok uzun veya içeriği yansıtmayacak kadar kısa olmamalıdır. Başvuru sırasında sadece 250-400 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet gönderilmelidir. Özette; araştırmanın konusu, kapsamı, önemi, amacı ve yöntemi gibi temel metodolojik çerçevesi belirtilmeli ve bunlardan sonra ulaşılan sonuçlara değinilmelidir. Özet, tek paragraf hâlinde yazılmalıdır. Özet metninde yer alan Türkçe olmayan özel isim (din, mezhep, şahıs, sûre vb.), kitap adı ve kavramların yazımında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin kullanımına uyulmalıdır. Özetler, hakemler tarafından incelendikten sonra gerekli ise yazardan özet metninde düzeltme yapması istenecektir (Bk. Bildiri İnceleme Formu).
 4. Bildiri Özetleri Kitabı, DOI atanarak Oku Okut Yayınları tarafından e-kitap olarak yayımlanacaktır. Tam metinler ise TSBS Bildiriler Dergisi’nde (2980-3543) yayımlanmak üzere hakem sürecine alınacaktır.

  1. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, https://doi.org/10.55709/okuokutyayinlari.8

  2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, https://doi.org/10.55709/okuokutyayinlari.28

  3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, https://doi.org/10.55709/okuokutpress.41

 5. İncelenen konuyu yansıtan en az beş kavram eklenmelidir.
 6. ORCID numarası eklenmelidir.
 7. Ad, Soyad, E-Posta, Cep Numarası, Unvan ve Kurum
 8. Öğrenciler, öğrenci belgelerini veya öğrenci kimlik kartlarının resimlerini ek dosya olarak sisteme yüklemelidir.
 9. Bildiri göndermeden önce “Bildiri Hazırlanması ve Sunumu Seminerleri” izlenebilir: https://sempozyum.okuokut.org/tsbs/bildiri-nasil-yazilir

 

BİLDİRİ SUNUSUNUN HAZIRLANMASI

Bildiri sunumlarının düzen ve disiplin içinde, zamanında ve başarıyla yapılması çok önemlidir. Bu kapsamda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gereklidir:

  1. Her bir sunuş için toplam 20 dakika süre verilir. Bu süreye kesinlikle uyulmalıdır.
  2. Her oturumu idare eden bir oturum başkanı yer alır.
  3. Her katılımcı kendi oturumundan 10 dakika önce sunum için hazır bulunur.
  4. Sunumda hazırlanan bildirinin sadece ana noktaları tartışılmalıdır.
  5. Slaytlarda kısa cümleler ve büyük punto kullanılması sunumun takibi açısından önemlidir.
  6. 15 dakikalık konuşma süresi için en fazla 15 slayt hazırlanmalıdır. Daha önce bir deneme yapılarak sunumun 15 dakika içinde tamamlanabildiğinden emin olunmalıdır.

 

NİTEL ARAŞTIRMA SUNUM PLANI

Sunu 1: Sunumun Başlığı

Yazar ve Kurum Bilgisi


Sunu 2-3: Çalışmanın Konusu

Çalışmanın konusu nedir?

Çalışma nasıl sınırlandırıldı, kapsamı nedir?

Çalışmanın araştırma temel problemi nedir?

 

Sunu 4: Çalışmanın Amacı

Bu çalışmaya neden gerek duyuldu?

Araştırmanın amaçları nedir?


Sunu 5: Çalışmanın Önemi

Bu çalışma neden önemlidir?

Çalışmanın faydaları nelerdir?


Sunu 6-8: Çalışmanın Kaynakları ve Yöntemi

Çalışma temel kaynakları nelerdir?

Çalışmada kullanılan yöntem veya yöntemler nelerdir?


Sunu 9-12: Çalışmanın Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Araştırma problemi hakkında sonuca ulaşıldı mı?

Çalışmada ulaşılan temel sonuçlar nelerdir?


Sunu 13-15: Öneriler

Ulaşılan sonuçlar nasıl kullanılabilir?

Eksiklikler nelerdir?

Araştırılan konuda yeni araştırma ihtiyacı var mı?

 

NİCEL ARAŞTIRMA SUNUM PLANI

Sunu 1: Sunumun Başlığı

Yazar ve Kurum Bilgisi


Sunu 2-3: Çalışmanın Konusu

Çalışmanın konusu nedir?

Çalışma nasıl sınırlandırıldı, kapsamı nedir?

Çalışmanın araştırma problemi/hipotezi nedir?


Sunu 4: Çalışmanın Amacı

Bu çalışmaya neden gerek duyuldu?

Araştırmanın amaçları nedir?


Sunu 5: Çalışmanın Önemi

Bu çalışma neden önemlidir?

Çalışmanın faydaları nelerdir?


Sunu 6-8: Çalışmanın Kaynakları ve Yöntemi

Veri kaynakları (evren-örneklem), veri toplama ve analiz yöntemleri nelerdir?


Sunu 9-12: Çalışmanın Sonuçları ve Genel Değerlendirme

Araştırma hipotezi doğrulandı mı?


Sunu 13-15: Öneriler

Ulaşılan sonuçlar nasıl kullanılabilir?

Eksiklikler nelerdir?

Araştırılan konuda yeni araştırma ihtiyacı var mı?

 

BİLDİRİ TAM METNİNİN HAZIRLANMASI 

Bildiri tam metni Word formatı kullanılarak hazırlanmalıdır. Atıf ve kaynak gösteriminde İSNAD Atıf Sistemikullanılmalıdır.

Metin: Microsoft Office Word programında yazılmalıdır. Sayfa Boyutu: A4 ebatlarında olmalıdır. Kenar Boşlukları: Her kenardan 2,5 cm bırakılmalıdır. Başlıklandırma Formatı: Ondalık Sistemde olmalıdır.

 

SÜREÇ NASIL İŞLER?

 Bildiri Hazırlanması Seminerini İzle!

 • Bildiri Özetini Hazırla – Gönder.
 • Bilim Kurulu’ndan 2 Hakemin Kararını Bekle.
 • Karara Uyarak Özeti Tashih Et - Tekrar Gönder.
 • Kabul Kararını Bekle – Tebrikler. Kabul Edildi.

Şimdi İngilizce Özeti Hazırla - Gönder.

 • İngilizce Dil Editörünün Kararını Bekle.
 • İngilizce Özeti Tashih Et - Tekrar Gönder.
 • Kabul Kararını Bekle – Tebrikler. Kabul Edildi.

Sunum Hazırlanması Seminerini İzle.

 • Sunumunu Hazırla
 • Belirlenen Günde Test Sunumu Yap.

Şimdi Hazırsın. Sempozyum Gününü Bekle!

* Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 20 Ağustos 2024

* İNDİR: Bildiri Özeti - Bildiri Sunumu - Bildiri Tam Metni Şablonları

Bildiri Hazırlanması Semineri (2023) | Dr. Abdullah Demir

Sunumu PDF Olarak İndir | Sunum Video Kaydı: İzle

* Bu seminer 23 Temmuz 2023 21:00'da Oku Okut Akademi'de çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.

Bildiri Hazırlanması ve Sunumu Semineri (2021) | Dr. Abdullah Demir

Sunumu PDF Olarak İndir | Sunum Video Kaydı: İzle

 * Bu seminer 24 Temmuz 2021 22:00'da çevrim içi olarak sunulmuştur.

* Bildiri Özeti Word Şablonu

 

Akademik Yazı Türleri | Dr. Ayşe Mine Akar

Seminer Video Kaydı: İzle

* Bu seminer 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü 22:00'da çevrim içi olarak sunulmuştur.

 

Etkili Sunum Teknikleri | Prof. Dr. İsmail Bulut

Seminer Video Kaydı: İzle

*Bu seminer 12 Ağustos 2021 tarihinde 22:00'da çevrim içi olarak sunulmuştur.