Başlangıç: 2021
Sempozyum Sıklığı: Yılda Bir
Düzenleyen: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi & Oku Okut Derneği

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi

Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Sosyal Bilimler alanında profesyoneller ile lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek tecrübe aktarımına imkân sağlamak, disiplinler arası iletişimi ve çalışmaları güçlendirmek ve akademik üretime katkı sağlamak amacıyla Oku Okut Akademi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen ulusal bilimsel bir etkinliktir.

2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, 27-31 Ağustos 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyumda; Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk, İktisat, İlahiyat, İletişim, İşletme, Mimarlık, Psikoloji, Sanat, Siyaset Bilimi, Sosyal Politikalar, Sosyoloji, Tarih ve Uluslararası İlişkiler alanlarında hazırlanan bildiriler sunulabilecektir. Ayrıca yüksek lisans ve doktora tezlerinin sunumu da kabul edilecektir.

Başvurular, Sempozyum Bilim Kurulu'nda iki hakemin değerlendirmesine sunulacaktır. Kabul edilen bildirilerin özetleri, Oku Okut Yayınları tarafından Bildiri Özetleri Kitabı olarak e-kitap formatında okuyucularla buluşturulacaktır (bk. 1. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, DOI: https://doi.org/10.55709/okuokutyayinlari.8). Tam metinler, Tetkik: Türk-İslam Kültürü Dergisi’nde (ISSN: 2822-3322) değerlendirme sürecine alınacak kabul edilenler makale türünde Eylül 2022’de yayımlanacaktır. bk. Bildiri Gönderim Formu (Word)

Sempozyum Tarihi: 27-28 Ağustos 2022 Cumartesi – Pazar | Çevrim İçi

Özet Gönderim Kapanış Tarihi: 27 Temmuz 2022

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 05 Ağustos 2022