Başlangıç: 2021
Sempozyum Sıklığı: Yılda Bir
Düzenleyen: Oku Okut Akademi & Oku Okut Yayınları

Kurullar

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Celal Demir | orcid.org/0000-0003-0587-122X | cdemir@aku.edu.tr

Afyon Kocatepe Üniversitesi | ror.org/03a1crh56

Eğitim Fakültesi | Türkçe Eğitimi

 

Prof. Dr. Mehmet Ali Şimşek | orcid.org/0000-0002-6085-7036 | shimshek@cumhuriyet.edu.tr

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | ror.org/03a1crh56

İlahiyat Fakültesi | Arap Dili ve Belâgati

 

Prof. Dr. Ali Karataş | orcid.org/0000-0003-3365-0627 | alikaratas@sakarya.edu.tr

Sakarya Üniversitesi | ror.org/04ttnw109

İlahiyat Fakültesi | Tefsir

 

Prof. Dr. Mustafa Koç | orcid.org/0000-0003-1299-7963 | mustafa.koc@ogu.edu.tr

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | ror.org/01dzjez04

İslami İlimler Fakültesi | Din Psikolojisi

 

Doç. Dr. Zeynep Arkan | orcid.org/0000-0003-0534-186X | zeynep.arkan@hbv.edu.tr

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | ror.org/05mskc574

Edebiyat Fakültesi | Arapça Mütercim Tercümanlık

 

Doç. Dr. Arif Bakla | orcid.org/0000-0001-5412-4330 | abakla@ybu.edu.tr

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İnsan ve Tolum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

 

Doç. Dr. Behlül Tokur | orcid.org/0000-0002-6509-3100 | behlultokur@hotmail.com

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | Din Psikolojisi

 

Doç. Dr. Hakan Hemşinli | orcid.org/0000-0003-4977-9054 | hakanhemsinli@hotmail.com

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | ror.org/041jyzp61

İlahiyat Fakültesi | Din Felsefesi

 

Doç. Dr. Ömer Faruk Söylev | orcid.org/0000-0002-1935-1957 | ofsoylev@hotmail.com

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | ror.org/03jtrja12

İslami İlimler Fakültesi | Din Psikolojisi

 

Dr. Abdullah Demir | orcid.org/0000-0001-7825-6573 | ademir@okuokut.org

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | Kelam

 

Dr. Ayşe Mine Akar | orcid.org/0000-0003-3804-2604 | aysemineakar@gmail.com

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | ror.org/04f81fm77

İlahiyat Fakültesi | Tasavvuf

 

Dr. Emrullah Kılıç | orcid.org/0000-0003-0221-0944 | ekilic0676@gmail.com

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | https://ror.org/05mskc574

Edebiyat Fakültesi | Felsefe

 

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım | orcid.org/0000-0002-7297-3325 | ayildirim2000@hotmail.com

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | Hadis

 

Prof. Dr. Ali Avcı | orcid.org/0000-0002-8416-4066 | ali.avcu@asbu.edu.tr

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | ror.org/025y36b60

İslami İlimler Fakültesi | İslam Mezhepleri

 

Prof. Dr. Ali Karataş | orcid.org/0000-0003-3365-0627 | alikaratas@sakarya.edu.tr

Sakarya Üniversitesi | ror.org/04ttnw109

İlahiyat Fakültesi | Tefsir

 

Prof. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay | orcid.org/0000-0002-2982-5730 | asoktay@gmail.com

Süleyman Demirel Üniversitesi | ror.org/04fjtte88

İlahiyat Fakültesi | Din Felsefesi

 

Prof. Dr. Bülent Akot | orcid.org/0000-0001-9418-3140 | bulentakot@hotmail.com

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İlimler Fakültesi | Tasavvuf

 

Doç. Dr. Cafer Acar | orcid.org/0000-0003-1818-5958 | cacar@ybu.edu.tr

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | İslam Tarihi

 

Prof. Dr. Celal Demir | orcid.org/0000-0003-0587-122X | cdemir@aku.edu.tr

Afyon Kocatepe Üniversitesi | ror.org/03a1crh56

Eğitim Fakültesi | Türkçe Eğitimi

 

Prof. Dr. Kemal Ataman | orcid.org/0000-0001-5107-8367 | kemal.ataman@marmara.edu.tr

Marmara Üniversitesi | ror.org/02kswqa67

İlahiyat Fakültesi | Din Sosyolojisi

 

Prof. Dr. Mehmet Ali Şimşek | orcid.org/0000-0002-6085-7036 | shimshek@cumhuriyet.edu.tr

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | ror.org/03a1crh56

İlahiyat Fakültesi | Arap Dili ve Belâgati

 

Prof. Dr. Mehmet Ali Yargı | orcid.org/0000-0002-6085-7036 | myargi@hotmail.com

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | ror.org/05rsv8p09

İlahiyat Fakültesi | İslam Hukuku

 

Prof. Dr. Mustafa Koç | orcid.org/0000-0003-1299-7963 | mustafa.koc@ogu.edu.tr

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | ror.org/01dzjez04

İslami İlimler Fakültesi | Din Psikolojisi

 

Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan | orcid.org/0000-0002-6743-0107 | osonerhunkan@trakya.edu.tr

Trakya Üniversitesi | ror.org/00xa0xn82

Edebiyat Fakültesi | Ortaçağ Tarihi | Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi     

 

Prof. Dr. Özcan Güngör | orcid.org/0000-0002-0775-023X | ozcangungor@yahoo.com

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | Din Sosyolojisi

 

Prof. Dr. Yakup Çoştu | orcid.org/0000-0002-5672-9226 | yakupcostu@hitit.edu.tr

Hitit Üniversitesi | ror.org/01x8m3269

İlahiyat Fakültesi | Din Sosyolojisi

 

Prof. Dr. Yaşar Yiğit | orcid.org/0000-0002-2152-524X | dryasar66@hotmail.com

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi| ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | İslam Hukuku

 

Doç. Dr. Arif Bakla | orcid.org/0000-0001-5412-4330 | abakla@ybu.edu.tr

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İnsan ve Tolum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

 

Doç. Dr. Abdulvahap Özsoy | orcid.org/0000-0001-7408-5519 | avozsoy@atauni.edu.tr

Atatürk Üniversitesi | ror.org/03je5c526

İlahiyat Fakültesi | Hadis

 

Doç. Dr. Behlül Tokur | orcid.org/0000-0002-6509-3100 | behlultokur@hotmail.com

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | Din Psikolojisi

 

Doç. Dr. Emrah Kaya | orcid.org/0000-0003-3804-2604 | emrahkaya@sakarya.edu.tr

Sakarya Üniversitesi | ror.org/04ttnw109

İlahiyat Fakültesi | İslam Felsefesi

 

Doç. Dr. Hakan Hemşinli | orcid.org/0000-0003-4977-9054 | hakanhemsinli@hotmail.com

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | ror.org/041jyzp61

İlahiyat Fakültesi | Din Felsefesi

 

Doç. Dr. Hasan Meydan | orcid.org/0000-0002-9093-7555 | hasanmeydan@sakarya.edu.tr

Sakarya Üniversitesi | ror.org/04ttnw109

İlahiyat Fakültesi | Din Eğitimi

 

Doç. Dr. İsmail Bulut | orcid.org/0000-0002-8588-1585 | ismailbulut@hitit.edu.tr

Hitit Üniversitesi | ror.org/01x8m3269

İlahiyat Fakültesi | Kelam

 

Doç. Dr. Mehmet Ata Az | orcid.org/0000-0002-8844-8875 | mehmetataaz@gmail.com

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | Din Felsefesi

 

Doç. Dr. Mehmet Murat Karakaya | orcid.org/0000-0003-2196-6456 | mehmetmurat.karakaya@asbu.edu.tr

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | ror.org/025y36b60

İslami İlimler Fakültesi | İslam Felsefesi

 

Doç. Dr. Muhammet Ali Yazıbaşı | orcid.org/0000-0003-0369-1217 | muhammedaliyazibasi@hotmail.com

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İlimler Fakültesi | Din Eğitimi

 

Doç. Dr. Muhammet Caner Ilgaroğlu | orcid.org/0000-0001-5712-9401 | milgaroglu@gmail.com

Adıyaman Üniversitesi | ror.org/02s4gkg68

İslami İlimler Fakültesi | İslam Felsefesi

 

Doç. Dr. Murat Kayacan | orcid.org/0000-0002-6085-7036 | dr.muratkayacan@gmail.com

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | ror.org/024nx4843

İslami İlimler Fakültesi | Tefsir

 

Doç. Dr. Mustafa Necati Barış | orcid.org/0000-0001-5727-1715 | mnecati.baris@hbv.edu.tr

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | ror.org/04f81fm77

İslami İlimler Fakültesi | İslam Tarihi

 

Doç. Dr. Şaban Erdiç | orcid.org/0000-0001-9453-2072 | serdic07@hotmail.com

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | ror.org/03a1crh56

İlahiyat Fakültesi | Din Sosyolojisi

 

Doç. Dr. Umut Kaya | orcid.org/0000-0002-3237-8150 | umutkaya58@hotmail.com

Marmara Üniversitesi | ror.org/02kswqa67

İlahiyat Fakültesi | Din Eğitimi

 

Doç. Dr. İrfan Erdoğan | orcid.org/0000-0002-2452-1252 | ierdogan@erbakan.edu.tr

Necmettin Erbakan Üniversitesi | ror.org/013s3zh21

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | Din Eğitimi

 

Doç. Dr. Zeynep Arkan | orcid.org/0000-0003-0534-186X | zeynep.arkan@hbv.edu.tr

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | ror.org/05mskc574

Edebiyat Fakültesi | Arapça Mütercim Tercümanlık

 

Dr. Abdullah Demir | orcid.org/0000-0001-7825-6573 | ademir@okuokut.org

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | Kelam

 

Dr. Ahmet Yemenici | orcid.org/0000-0002-7549-5074 | ayemenici@yahoo.com

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | Din Eğitimi

 

Dr. Ayşe Mine Akar | orcid.org/0000-0003-3804-2604 | aysemineakar@gmail.com

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | ror.org/04f81fm77

İlahiyat Fakültesi | Tasavvuf

 

Dr. Ayşe Uzun | orcid.org/0000-0002-5359-6827 | a.uzun@ybu.edu.tr

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | Tefsir

 

Dr. Coşkun Baba | orcid.org/0000-0002-4056-085X | coskun.baba@ikcu.edu.tr

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | ror.org/024nx4843

İslami İlimler Fakültesi | Mantık

 

Dr. Çiğdem Gülmez | orcid.org/0000-0003-3804-2604 | cgulmez@kastamonu.edu.tr

Kastamonu Üniversitesi | ror.org/015scty35

İlahiyat Fakültesi | Din Psikolojisi

 

Dr. Fatma Kurttekin | orcid.org/0000-0002-5083-4746 | fkurttekin@cumhuriyet.edu.tr

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | ror.org/04f81fm77

İlahiyat Fakültesi | Din Eğitimi

 

Dr. Ebru Adıyaman | orcid.org/0000-0001-6782-6075 | ebrukarakasadiyaman@gmail.com

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | ror.org/02h1e8605

İlahiyat Fakültesi | Hadis

 

Dr. Emrullah Kılıç | orcid.org/0000-0003-0221-0944 | ekilic0676@gmail.com

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | https://ror.org/05mskc574

Edebiyat Fakültesi | Felsefe

 

Dr. Ersin Kabakcı | orcid.org/0000-0002-0913-8087 | ersinkabakci@hitit.edu.tr

Hitit Üniversitesi | ror.org/01x8m3269

İlahiyat Fakültesi | Tefsir

 

Dr. Fatih Kaleci | orcid.org/0000-0001-6823-3773 | fkaleci@erbakan.edu.tr

Necmettin Erbakan Üniversitesi | ror.org/013s3zh21

Ereğli Eğitim Fakültesi | Matematik Eğitimi

 

Dr. İshak Tekin | orcid.org/0000-0002-3850-5691 | itekin@ogu.edu.tr

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | ror.org/01dzjez04

İslami İlimler Fakültesi | Din Eğitimi

 

Dr. Miyase Yavuz Altıntaş | orcid.org/0000-0002-5338-3266 | miyase.yavuzaltintas@hbv.edu.tr

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | ror.org/04f81fm77

İslami İlimler Fakültesi | İslam Hukuku

 

Dr. Ömer Faruk Söylev | orcid.org/0000-0002-1935-1957 | ofsoylev@hotmail.com

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | ror.org/03jtrja12

İslami İlimler Fakültesi | Din Psikolojisi

 

Dr. Recep Yücedoğru | orcid.org/0000-0003-4798-9576 | recep.yucedogru@beun.edu.tr

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | ror.org/01dvabv26

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye

 

Dr. Ramazan Turgut | orcid.org/0000-0002-7958-982 | ramazanturgut@gmail.com

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | ror.org/04f81fm77

İlahiyat Fakültesi | Dinler Tarihi

 

Dr. Servet Demirbaş | orcid.org/000-0001-6415-2140 | sdemirbas@ybu.edu.tr

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | Tefsir

 

Dr. Süleyman Abanoz | orcid.org/0000-0002-4466-7080 | abanoz_s@hotmail.com

Oku Okut Akademi | Din Psikolojisi

 

Dr. Yavuz Selim Göl | orcid.org/0000-0001-7759-4482 | yavuzselimgol@hotmail.com

Giresun Üniversitesi | ror.org/05szaq822

İslami İlimler Fakültesi | İslam Tarihi

 

Dr. Yunus Araz | orcid.org/0000-0003-1582-3176 | yaraz@ogu.edu.tr

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | ror.org/01dzjez04

İslami İlimler Fakültesi | İslam Hukuku

 

Dr. Zeynep Yücedoğru | orcid.org/0000-0003-4931-6148 | z.yucedogru@beun.edu.tr

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | ror.org/01dvabv26

İlahiyat Fakültesi | Dinler Tarihi

  

BİLİM KURULU (İNGİLİZCE ÇALIŞMALAR)

Doç. Dr. Arif Bakla | orcid.org/0000-0001-5412-4330 | abakla@ybu.edu.tr

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İnsan ve Tolum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

 

Doç. Dr. Emrah Kaya | orcid.org/0000-0003-3804-2604 | emrahkaya@sakarya.edu.tr

Sakarya Üniversitesi | ror.org/04ttnw109

İlahiyat Fakültesi | İslam Felsefesi

 

Doç. Dr. Murat Kayacan | orcid.org/0000-0002-6085-7036 | dr.muratkayacan@gmail.com

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | ror.org/024nx4843

İslami İlimler Fakültesi | Tefsir

 

Dr. Fatma Kurttekin | orcid.org/0000-0002-5083-4746 | fkurttekin@cumhuriyet.edu.tr

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | ror.org/04f81fm77

İlahiyat Fakültesi | Din Eğitimi

 

Dr. Ersin Kabakcı | orcid.org/0000-0002-0913-8087 | ersinkabakci@hitit.edu.tr

Hitit Üniversitesi | ror.org/01x8m3269

İlahiyat Fakültesi | Tefsir

 

Dr. Miyase Yavuz Altıntaş | orcid.org/0000-0002-5338-3266 | miyase.yavuzaltintas@hbv.edu.tr

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | ror.org/04f81fm77

İslami İlimler Fakültesi | İslam Hukuku

 

Doç. Dr. Recep Yücedoğru | orcid.org/0000-0003-4798-9576 | recep.yucedogru@beun.edu.tr

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | ror.org/01dvabv26

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye

 

Dr. Zeynep Yücedoğru | orcid.org/0000-0003-4931-6148 | z.yucedogru@beun.edu.tr

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | ror.org/01dvabv26

İlahiyat Fakültesi | Dinler Tarihi

 

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Ebru Adıyaman | orcid.org/0000-0001-6782-6075 | ebrukarakasadiyaman@gmail.com

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | ror.org/02h1e8605

 

Hümeyra S. Haciibrahimoğlu | orcid.org/0000-0001-7841-0665 | humeyrasevgulu@okuokut.org

Oku Okut Akademi | www.okuokut.org

 

Muhammet Burak Çağlar | mburakcaglar@hotmail.com