e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Sempozyum Kurulları

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım | orcid.org/0000-0002-7297-3325 | ayildirim2000@hotmail.com

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | Hadis

 

Prof. Dr. Ali Karataş | orcid.org/0000-0003-3365-0627 | alikaratas@sakarya.edu.tr

Sakarya Üniversitesi | ror.org/04ttnw109

İlahiyat Fakültesi | Tefsir

 

Prof. Dr. Celal Demir | orcid.org/0000-0003-0587-122X | cdemir@aku.edu.tr

Afyon Kocatepe Üniversitesi | ror.org/03a1crh56

Eğitim Fakültesi | Türkçe Eğitimi

 

Prof. Dr. Mehmet Ali Şimşek | orcid.org/0000-0002-6085-7036 | shimshek@cumhuriyet.edu.tr

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | ror.org/03a1crh56

İlahiyat Fakültesi | Arap Dili ve Belâgati

 

Prof. Dr. Özcan Güngör | orcid.org/0000-0002-0775-023X | ozcangungor@yahoo.com

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | Din Sosyolojisi

 

Prof. Dr. Yasin Yılmaz | orcid.org/0000-0002-6186-2400 | yasinyil_63@hotmail.com

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | İslam Tarihi

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir (Editör) | orcid.org/0000-0001-7825-6573 | ademir@okuokut.org

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ror.org/05ryemn72

İslami İlimler Fakültesi | Kelam