Başlangıç: 2021
Sempozyum Sıklığı: Yılda Bir
Düzenleyen: Oku Okut Akademi & Oku Okut Yayınları

<< Previous | Next >>

Archive of Published Issues: 2023


Front Matter

Front Matter associated with this Archival Unit includes:


Metadata

Metadata associated with this Archival Unit includes:

Journal URL https://sempozyum.okuokut.org/tsbs
Title 3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu
Publisher Oku Okut Akademi & Oku Okut Yayınları
Description Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu | https://sempozyum.okuokut.org
Language(s) Türkçe (tr_TR)
English (en_US)
Publisher Email sempozyum@okuokut.org
Copyright

Oku Okut Akademi tarafından düzenlenen Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'na değerlendirilmek üzere gönderilen bildiriler, daha önce herhangi bir ortamda yayınlanmamış veya herhangi bir yayın ortamına yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar, Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda sundukları tebliğlerin telif hakkına sahiptirler. Bu çalışmalar, Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisanslı ile açık erişimlidir. CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir. Lisans şartları yerine getirildiği sürece, lisans sahibi aşağıda belirtilenleri iptal edemez. Özgürce şunlar yapılabilir:


Paylaş: Eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.


Uyarla: Karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et. Yalnız şu şartlara uyulmalıdır:


Atıf: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.


Gayri Ticari: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız. Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

Rights Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

CLOCKSS system has permission to ingest, preserve, and serve this Archival Unit.

The Public Knowledge Project

Open Journal Systems was developed by the Public Knowledge Project.