Başlangıç: 2021
Sempozyum Sıklığı: Yılda Bir
Düzenleyen: Oku Okut Akademi & Oku Okut Yayınları

2022: 2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu

Güncel Sempozyum: 3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu

Yayın Tarihi 10.01.2023

Kabul Edilen Bildiriler: Sosyal Bilimlerin Bugünü Geleceği

Tarih Geleceğe Ne Söyler?

Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan

Kabul Edilen Bildiriler: Akademik Araştırma ve Yazım

Kabul Edilen Bildiriler: Afrika Çalışmaları

Diyanet İşleri Başkanlığının Afrika Faaliyetleri

Mahmut Özdemir (Dış İlişkiler Genel Müdürü)

Kabul Edilen Bildiriler: Sanat - Müzik

Kabul Edilen Bildiriler: Siyaset Bilimi - Uluslararası İlişkiler

Modern Çağın Son Soykırımı: Doğu Türkistan

Büşra Güner (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Kabul Edilen Bildiriler: Bilgi ve Belge Yönetimi

Türkiye’de Kütüphanecilik: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Örneği

Ayhan Tuğlu (Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı)

Türkiye’de İhtisas Kütüphaneciliği ve Veri Tabanları Hizmetleri: İSAM Kütüphanesi Örneği

Mustafa Birol Ülker (İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü)

Kamuda Arşiv Hizmetleri ve TBMM Arşiv Hizmeti Örneği

Mehmet Toprak (TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Eski Başkanı & TBMM Başkan Müşaviri)

Devlet Arşivleri Başkanlığı: Araştırma İmkân ve Esasları

Vahap Sayın (Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanı)

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi

Rıdvan Enes Akçatepe (Vakıf Uzmanı)

Kabul Edilen Bildiriler: Felsefe

Kabul Edilen Bildiriler: Sosyoloji

Kabul Edilen Bildiriler: Türk-İslam Tarihi

Kabul Edilen Bildiriler: Dinler Tarihi

Hümanist Yahudilik Üzerine Bir İnceleme

Hümeyra Çakar (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Kabul Edilen Bildiriler: Din Eğitimi

Azerbaycan’da İlahiyat Eğitimi

Doç. Dr. Behram Hasanov

Kabul Edilen Bildiriler: Tefsir - Kıraat

Secde Âyetlerinin Kıraatler Bağlamında İncelenmesi

Mehmet Ustaosmanoğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Kabul Edilen Bildiriler: Kelâm - İslam Mezhepleri Tarihi

William James’de Pragmatik Yaklaşım Bağlamında Dinin Temellendirilmesi

Arş. Gör. Hümeyra Ahsen Doğan- Doç. Dr. Behlül Tokur

Kabul Edilen Bildiriler: İslam Hukuku

İslam Savaş Hukuku’nda Ahlâkî Normlar

Zeliha Nur Kayahan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Kabul Edilen Bildiriler: Tasavvuf

Alevî- Bektaşî Menâkıbnâmelerinde Renk Sembolizmi

Sümeyye Yurduseven (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Türkçe Fütüvvetnâmelerde Kâmil İnsan Anlayışı

Hatice Pehlivanlı (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Kabul Edilen Bildiriler: Türk Dili

Türk Dil Kurumunun Faaliyetleri

Hatice Malkoç (AYK Uzmanı)

Kabul Edilen Bildiriler: Arap Dili

Berde‘î ve ‘Sa‘dullâh es-Sağîr’ Adlı Eserinde Takip Ettiği Şerh Metodu

Arş. Gör. Merve Küçükzoroğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi)

3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Oku Okut Akademi tarafından 26-31 Ağustos 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyumda; Edebiyat, Eğitim, Felsefe, İlahiyat, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih ve Hukuk Felsefesi alanlarında hazırlanan bildiriler sunulabilecektir.

Sempozyum Tarihi: 26-31 Ağustos 2023 | Çevrim İçi

Özet Gönderim Kapanış Tarihi: 26 Nisan – 26 Haziran 2023

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 26 Temmuz 2023 * Tam metin gönderimi isteğe bağlıdır.

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 10 Ağustos 2023

Sıkça Sorular SorularBildiri Hazırlama Kılavuzu | Bildiri  Örnekleri | Bildiri Özeti Gönderim FormuSunu Şablonları

Duyurular

Sempozyum Arşivi

Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda sunulan bildirilere arşiv sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Tüm Sempozyumları Göster