e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Afrika Çalışmaları

Diyanet İşleri Başkanlığının Afrika Faaliyetleri The Activities of the Presidency of Religious Affairs in Africa

Mahmut Özdemir (Dış İlişkiler Genel Müdürü) Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, Türkiye

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.234

Nasıl Atıf Yapılır?

Özdemir, Mahmut . "Diyanet İşleri Başkanlığının Afrika Faaliyetleri". TSBS Bildiriler Dergisi 2 (2022), https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.234

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’nin son yıllarda uygulamaya koyduğu Afrika’ya açılım politikasına eşgüdümlü olarak ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, Afrika ülkeleriyle sosyal ve kültürel alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi, ülkemizin dini alandaki özgün birikim ve deneyimlerinin Afrika’da yaşayan dindaşlarımızla paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapmayı planlamıştır. Türkiye 2005 yılını “Afrika Yılı” ilan etmiş ve bu tarihten sonra Türkiye-Afrika bağları hem devlet eli hem de özel kurumların çabasıyla kuvvetlenmeye başlamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu kapsamda, Afrika ülkelerine yönelik ilki 2006, ikincisi 2011 ve üçüncüsü 2019 yılında Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi’ni gerçekleştirmiştir. 01-03 Kasım 2006 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen birinci toplantı ile Afrika ülkelerinde yaşayan Müslümanlarla olan dini, tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir mesafe kaydedilmiştir. Söz konusu uluslararası toplantı ile kaydedilen gelişmelerin sürdürülmesi, eksikliklerin gözden geçirilerek bahse konu ilişkilerin daha ileri düzeylere taşınabilmesi için bu anlamlı faaliyetin ikinci ve üçüncüsü düzenlenmiştir. Söz konusu toplantılarda Afrika’da dini temsilciliklerin açılması, Afrika ülkeleri dini idareleri ile kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı olarak yapılması gerekenler, Afrikalı öğrencilere ülkemizde eğitim verilmesi, düzenlenen yardım organizasyonlarının değerlendirilmesi ve mezkur projelerin bütün kıtayı kapsayacak şekilde genişletilmesi, Başkanlık tarafından uygulamaya konulan Kardeş Şehir Projesi’nin uygulama alanının arttırılması, Afrika ülkelerinde yaşayan dindaşlarımızın doğru dini bilgiye ulaşmalarını temin etmek maksadıyla dini yayın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınmıştır. Başkanlığın Afrika’daki teşkilatlanma çalışmaları kapsamında ilk Din Hizmetleri Müşavirliği Moritanya’da 02 Temmuz 2014 tarihinde açılmış, aynı yıl Etiyopya ve Somali’de, 2015 yılında Tanzanya, Kenya, Nijerya ve Uganda’da, 2018 yılında Sudan, Kamerun ve Madagaskar’da, 2020 yılında Gana’da ve 2021 yılında Güney Afrika ve Çad’da temsilcilikler hizmete başlamıştır. Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliği ile Afrika ülkelerine yönelik hizmetler arasında Velaletle Kurban Organizasyonu, Ramazan Ayı Gıda Dağıtımı ve İftar Programları, Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmeleri, Yetimhaneler, Camii, Kur’an Kursu ve Sağlık Ocağı yapımı benzeri projeler bulunmaktadır. Başkanlık, Afrika ülkelerine yönelik hizmet ve faaliyetlerinin en önemli ayağını eğitim hizmetleri oluşturmaktadır. Türkiye’nin din eğitimi ve din hizmetleri alanlarındaki tecrübe ve deneyimlerinin bölge ülkeleriyle paylaşılması maksadıyla ülkemizdeki Kur’an Kursları, İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinde eğitim almak üzere Afrikalı öğrencilere burs verilmesi ve Afrikalı din adamlarına Başkanlık eğitim merkezlerinde hizmetiçi eğitim verilmesi projeleri uygulanmaktadır. Bu hizmetlerin yanı sıra Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliği ile Afrika ülkelerine dini yayın gönderimi yapılmaktadır. Bu kapsamda Arapça, İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere Mozambik, Zambiya ve Zimbabve’de konuşulan Çevaca ve Shonaca dillerinde; Doğu Afrika’da yaygın olan Svahilice, Lugandaca ve Somalice dillerinde basım ve dağıtım çalışmaları yürütülmektedir.
The Presidency of Religious Affairs has planned in line with Türkiye's policy of opening to Africa, which has been put into practice in recent years, to promote our country's historical and cultural riches, to develop cooperation with African countries in social and cultural fields and to share our country's unique religious knowledge and experience with our co-religionists living in Africa. Türkiye declared 2005 as the Year of Africa, and after this date, Türkiye-Africa ties started to get stronger with the efforts of state and private institutions. In this context, the Presidency of Religious Affairs held the Muslim Religious Leaders Summits of African Countries, the first in 2006, the second in 2011, and the third in 2019. With the first meeting held in Istanbul between 01-03 November 2006, necessary steps were taken to strengthen religious, historical, and cultural ties and develop bilateral relations with our Muslim brothers living in African countries. The second and third of this meaningful activity were organized to maintain the achievements and developments, review the deficiencies, and move the relations to a higher level. In these meetings, the opening of religious representations in Africa, the development of institutional relations with the religious administrations of African countries, the education of African students in our country, the evaluation of the aid programs organized, and the expansion of these projects to cover the whole continent, the development of the Sister City Project implemented by our Agency and the support of our co-religionists living in African countries are discussed. Our first Counseling Office was opened in Mauritania on 02/07/2014 within the scope of our Presidency's organizational efforts in Africa, in Ethiopia and Somalia in the same year, in Tanzania, Kenya, Nigeria, and Uganda in 2015, in Sudan, Cameroon, and Madagascar in 2018, and 2020 in Our representative offices started to operate in Ghana and South Africa and Chad in 2021. In cooperation with our Presidency and the Türkiye Diyanet Foundation, our services for African countries include Sacrifice (Qurban) Organization, Ramadan Food Distribution, Iftar Programs, Water Well, and Foundation Fountains, Orphanages, Mosque, Qur'ān Course, and Health Center construction. Educational services constitute the most critical pillar of our Presidency's services and activities for African countries. To share our country's experiences in religious education and religious services with the countries in the region, projects such as giving scholarships to African students to study at the Qur'ān Course, Imam Hatip High School, and Faculty of Theology in our country and providing in-service training to African İmams at the training centers of our Presidency are implemented. In addition to these services, religious publications are sent to African countries in cooperation with our Agency and the Türkiye Diyanet Foundation. In addition to these services, religious publications are sent to African countries in collaboration with our Agency and the Turkish Religious Foundation. In this context, printing and distribution activities are carried out in Arabic, English, and French, as well as in Chewa and Shona, Swahili, Luganda, and Somali.

Anahtar Kelimeler:

Afrika Çalışmaları, Din Eğitimi, Din Hizmetleri, Türkiye, Afrika, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Müşavirliği, Din Hizmetleri Müşaviri
African Studies, Religious Education, Religious Services, Africa, Turkiye, Presidency of Religious Affairs, Religious Services Consultancy, Religious Services Counselor

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2022 Mahmut Özdemir (Dış İlişkiler Genel Müdürü)
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.