Başlangıç: 2021
Sempozyum Sıklığı: Yılda Bir
Düzenleyen: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi & Oku Okut Derneği

2022: 2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu

Yayın Tarihi 14.08.2022

2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Oku Okut Derneği iş birliğinde 27-31 Ağustos 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyum, Sosyal Bilimler alanında profesyoneller ile lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek tecrübe aktarımına imkân sağlamak, disiplinler arası iletişimi ve çalışmaları güçlendirmek ve akademik üretime katkı sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Sempozyuma 264 bildiri başvurusu ulaşmıştır. Bilim Kurulu ön incelemesi sonrası bildiriler, ilgili olduğu bilim alanında uzman 2 hakemin incelemesine sunulmuş ve 92’si kabul edilmiştir. 

Sosyal Bilimlerin Bugünü Geleceği

Tarih Geleceğe Ne Söyler?

Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan

Bilgi ve Belge Yönetimi

Türkiye’de Kütüphanecilik: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Örneği

Ayhan Tuğlu (Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı)

Türkiye’de İhtisas Kütüphaneciliği ve Veri Tabanları Hizmetleri: İSAM Kütüphanesi Örneği

Mustafa Birol Ülker (İSAM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü)

Kamuda Arşiv Hizmetleri ve TBMM Arşiv Hizmeti Örneği

Mehmet Toprak (TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Eski Başkanı & TBMM Başkan Müşaviri)

Devlet Arşivleri Başkanlığı: Araştırma İmkân ve Esasları

Vahap Sayın (Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanı)

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi

Rıdvan Enes Akçatepe (Vakıf Uzmanı)

Akademik Araştırma ve Yazım

Felsefe

Sosyoloji

Afrika Çalışmaları

Diyanet İşleri Başkanlığının Afrika Faaliyetleri

Mahmut Özdemir (Dış İlişkiler Genel Müdürü)

Din Eğitimi

Azerbaycan’da İlahiyat Eğitimi

Doç. Dr. Behram Hasanov

Kelâm - İslam Mezhepleri Tarihi

William James’de Pragmatik Yaklaşım Bağlamında Dinin Temellendirilmesi

Arş. Gör. Hümeyra Ahsen Doğan- Doç. Dr. Behlül Tokur

Tefsir - Kıraat

Secde Âyetlerinin Kıraatler Bağlamında İncelenmesi

Mehmet Ustaosmanoğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi)

İslam Hukuku

İslam Savaş Hukuku’nda Ahlâkî Normlar

Zeliha Nur Kayahan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Dinler Tarihi

Hümanist Yahudilik Üzerine Bir İnceleme

Hümeyra Çakar (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Tasavvuf

Alevî- Bektaşî Menâkıbnâmelerinde Renk Sembolizmi

Sümeyye Yurduseven (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Türkçe Fütüvvetnâmelerde Kâmil İnsan Anlayışı

Hatice Pehlivanlı (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Türk Dili

Türk Dil Kurumunun Faaliyetleri

Hatice Malkoç (AYK Uzmanı)

Arap Dili

Berde‘î ve ‘Sa‘dullâh es-Sağîr’ Adlı Eserinde Takip Ettiği Şerh Metodu

Arş. Gör. Merve Küçükzoroğlu (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Türk-İslam Tarihi

Sanat - Müzik

Siyaset Bilimi - Uluslararası İlişkiler

Modern Çağın Son Soykırımı: Doğu Türkistan

Büşra Güner (Yüksek Lisans Öğrencisi)