e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

Siyaset Bilimi - Uluslararası İlişkiler

Çelebi Projesi: Almanca, Çince, Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça Dil Öğrenimi Destek Programı Çelebi Project: Foreign Language Learning Support Program in German, Chinese, Persian, French, Spanish, Italian, Japanese, Russian

Mehmet Yolcu (Genel Koordinatör) Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı

DOI:

10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.258

Nasıl Atıf Yapılır?

Yolcu, Mehmet . "Çelebi Projesi: Almanca, Çince, Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça Dil Öğrenimi Destek Programı". TSBS Bildiriler Dergisi 2 (2022), https://doi.org/10.55709/TSBSBildirilerDergisi.2.258

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Millî Eğitim Bakanlığınca 2014 yılından itibaren Anadolu imam-hatip liselerinde program çeşitliliğine gidilmiştir. Bu kapsamda İmam-hatip liselerinde ilk olarak Arapça ve İngilizce hazırlık sınıfı olan dil programları açılmıştır. Daha sonra kapsam genişletilerek birinci yabancı dili, Almanca, Arapça, Çince, İngilizce, Farsça, Fransızca, İspanyolca, Japonca ve Rusça olan dil programları eklenmiştir. Bu programların açılmasında, bu dilleri konuşan ülkelerle beşerî, ilmi ve iktisadi münasebetler geliştirmek, milli ve manevi duygulara sahip nitelikli personel yetişmesine, katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların insan kaynağı kapasitesini desteklemek, ileri düzeyde yabancı dil becerisi ve akademik bilgiye sahip başarılı öğrenciler yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu çalışmada Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı’nın (MÜSDAV) desteklediği Çelebi Proje’si hakkında bilgi verilecek ve değerlendirmelerde bulunulacaktır. MÜSDAV, İslam’ın yaygın olmadığı ve Müslümanların azınlık olduğu coğrafyalarda yaşayan Müslümanlarla, kardeşlik ve dayanışma hukukunu geliştirmek, Müslüman topluluklar arasında insanî bağların geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Vakıf, Müslüman toplulukların yaşadığı coğrafyalarda nitelikli insan kaynağını artırmak ve İslam’ın evrensel değerlerini yeryüzüne tanıtmak vakfın amaçlarından biridir. Vakıf, İslam’ın insanlığa huzur ve barış getirecek olan evrensel ilke ve değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlamayı kendisine şiar edinmiştir. Bu bağlamda 2020 yılı temmuz ayında vakıf yönetim kurulunca, vakfın senedinde öngörülen eğitim faaliyetleri kapsamında, kuruluş amacındaki hedef coğrafyalarına yönelik nitelikli insan yetiştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla, Almanca, Fransızca, Farsça, Japonca, Çince, İspanyolca ve Rusça hazırlık sınıfları bulunan Anadolu imam-hatip liseleri dil proje okullarının desteklenmesi kararı alınmış ve Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile iş birliği protokolü imzalanmıştır. Türkiye genelinde zamanla gelişen şartlara ve ihtiyaçlara göre müfredatı çeşitlendirilen Anadolu imam hatip liselerinde yoğun yabancı dil eğitimi ve öğretimi almak isteyen öğrencilerin dil öğrenmeye teşvik edilmesi, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerle niteliklerinin ve yeterliliklerinin artırılması, öğrencilerin, millî, manevi, ahlaki, insani, akademik, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlardaki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla “Çelebi Programı” hayata geçirilmiştir. Paydaş kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile iş birliği protokolleri yapılmıştır. Öğrencilere eğitim bursu, kitap okuma, film ve belgesel tahlili, konferans, seminer, yurtiçi ve yurtdışı kamp programlarının icra edildiği Çelebi Programı 2020-2021 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır. Güzel bir ivme yakalayan program ve öğrencilerde farkındalık oluşturmuştur.
It is known that the Ministry of National Education has started to diversify programs in Anatolian imam hatip high schools since 2014. In this context, first language programs with Arabic and English preparatory classes were opened in Imam-Hatip high schools. Later, the scope was expanded, and language programs whose first foreign language was German, Arabic, Chinese, English, Persian, French, Spanish, Japanese and Russian were added. In the opening of these programs, developing human, scientific and economic relations with countries that speak these languages, contributing to the training of qualified personnel with national and spiritual feelings, supporting the human resource capacity of national and international institutions and organizations, successful students with advanced foreign language skills and academic knowledge intended to train. In this study, information and evaluations will be made about the Çelebi Project supported by the International Foundation for Solidarity with Muslim Communities (MUSDAV). MUSDAV is a foundation established to develop the law of brotherhood and solidarity with Muslims living in geographies where Islam is not widespread and Muslims are a minority, and to encourage the development of human ties between Muslim communities. Increasing the qualified human resources in the geographies where Muslim communities live and promoting the universal values ​​of Islam to the world is one of the essential goals of the foundation. The Foundation has adopted the motto of promoting the universal principles and values ​​of Islam that will bring peace and tranquility to humanity. In this context, Anatolian imam-hatip high schools with German, French, Persian, Japanese, Chinese, Spanish and Russian preparatory classes contribute to the training of qualified people for the target geographies of the foundation within the scope of the educational activities stipulated in the foundation's deed, in July 2020. It was decided to support language project schools, and the Ministry of National Education, and the General Directorate of Religious Education, signed a cooperation protocol. Evolving according to the curriculum varied needs and conditions in Turkey, Anadolu imam hatip high schools receive instruction in intensive foreign language training and students who wish to encourage language learning, that will be made domestically and abroad educational, social and cultural activities enhancing their qualifications and competencies, students, national, spiritual, moral, humanitarian, academic, social, cultural and artistic fields, to develop their skills in “Celebi program” has been implemented. Cooperation protocols have been made with the stakeholder organization, the Presidency of Religious Affairs, and the ÖNDER İmam Hatipliler Association. The Çelebi Program, in which educational scholarships, book reading, film and documentary analysis, conference seminars, and domestic and international camp programs are carried out for students, has started its activities in the 2020-2021 academic year. The program has gained good momentum and has created awareness among students.

Anahtar Kelimeler:

Eğitim, Yabancı Dil Eğitimi, Din Eğitimi, Çelebi Programı, MÜSDAV
Education, Foreign Language Education, Religious Education, Çelebi Program, MUSDAV

Sunum Videosu

Lisans

Telif Hakkı (c) 2022 Mehmet Yolcu (Genel Koordinatör)
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.