Başlangıç: 2021
Sempozyum Sıklığı: Yılda Bir
Düzenleyen: Oku Okut Akademi & Oku Okut Yayınları

Bilgi ve Belge Yönetimi

Türkiye’de Kütüphanecilik: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Örneği Librarianship in Turkey: The Case of the Presidential National Library

Main Article Content

Ayhan Tuğlu (Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı)
T.C. Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanlığı

Nasıl Atıf Yapılır?

Tuğlu, Ayhan. “Türkiye’de Kütüphanecilik: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Örneği”. 2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı. ed. Abdullah Demir. Ankara: Oku Okut Yayınları, 2022. https://doi.org/10.55709/okuokutyayinlari.28

Öz

İnsanoğlunun çeşitli temel ihtiyaçlarının yanı sıra bilgi üretme, üretilmiş bilgiyi kullanma ve bu bilgileri saklayarak daha sonraki kuşaklara iletme ihtiyacı her zaman var olmuştur. Bu ihtiyaca binaen bilgiler belirli bir sistematik içerisinde bir araya getirilerek saklanmaya başlanmış ve kütüphanelerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur.  Sürekli değişen ve gelişen teknolojilere paralel olarak kütüphanelerin hâlihazırdaki hizmetlerine yenileri eklenmiştir. Bu kapsamda görev ve sorumlulukları gelişen yeni nesil kütüphane ve kütüphaneciler gündeme gelmiştir. Türkiye'deki kitap ve kütüphanecilik kültürünü değiştirip dönüştürecek bir eser olarak Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, çağdaş kütüphanecilik anlayışına göre düzenlenmiş olup sadece bir kütüphane değil aynı zamanda bir yaşam merkezi statüsünde hizmet vermektedir. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi kurulum çalışmalarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın öncülüğünde 2015 yılında başlanmıştır. Kütüphane, 125.000 m² alanda 5.500 kişilik oturma kapasitesi ile okuyuculara hizmet vermektedir. Kütüphane Koleksiyonunda 2.039.000 basılı kaynak, 13.294 adet basılı dergiye ait 1.999.633 sayı mevcuttur. Ayrıca, erişim sağlanan 67 adet veritabanı içeriğinde; 665.000 e-kitap, 7.000.000 elektronik tez ve 77.000’e yakın e-dergiye ait 209.000.000 makale, rapor, vb. bulunmaktadır. Bu bilgi kaynaklarının okuyuculara sunum hizmetleri modern kütüphanecilik anlayışı ile verilmektedir. Millet Kütüphanesi, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olup koleksiyonları ve hizmetleri açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmeyi amaçlamaktadır. Kütüphane koleksiyonu, sürekli gelişen kaynaklarının yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından kıymetli kişilerin özel koleksiyonlarının da eklenmesi ile çeşitlenmeye ve zenginleşmeye devam etmektedir. Kütüphane; Türkiye'de ilk defa uygulanan entegre kitap taşıma sistemi, teknolojik altyapısı, bilgisayarları, dokunmatik ekranları ve internet bağlantısı ile bilgiye erişimi sınırsız bir şekilde sağlamaktadır. Bu çalışmada, “Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi” özelinde Türkiye’deki kütüphanecilik hizmetleri hakkında bilgi verilecek ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.

In addition to the various basic needs of human beings, there has always been the need to produce information, use it, keep it and transmit it to the next generations. Based on this need, data has been brought together in a certain systematic and stored and has been instrumental in the emergence of libraries. In parallel with the constantly changing and developing technologies, new services have been added to the existing services of the libraries. In this context, a new generation of libraries and librarians, whose duties and responsibilities have evolved, have come to the fore. As a work that will change and transform the book and librarianship culture in Turkey, the Presidential National Library has been organized according to the understanding of contemporary librarianship. It serves not only as a library but also as a living center. The work to build the Presidential National Library began in 2015 under the leadership of President Recep Tayyip ERDOĞAN. The library serves users within an area of 125,000 m² and with a seating capacity of 5,500 people. The library’s collection contains 2,039,000 printed sources and 1,999,633 issues of 13,294 printed magazines. In addition, 665,000 e-books, 7.000.000 electronic theses, 209.000.000 articles, and reports belong to nearly 77,000 e-journals in the 67 databases accessed. The services of these information resources to the users are provided with the understanding of modern librarianship. The library collection continues to diversify and enrich with the addition of the private collections of valuable people from Türkiye and abroad and its ever-developing resources. The library provides unlimited access to information with technological infrastructure, computers, touch screens and internet access, and an integrated book carrying system, which was used for the first time in our country. In this study, information will be given, and evaluations will be made about librarianship services in Turkey, particularly the Presidential National Library.

Anahtar Kelimeler:

Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphane, Kütüphanecilik, Kütüphane Hizmetleri, Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
Information Management, Library, Librarianship, Library Services, Türkiye, The Presidential National Library

Bildiri Detayları

Sunum Videosu (Oku Okut TV)


Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.