e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Sıklık: Yılda Bir
Düzenleyen: AYBÜ & Oku Okut Derneği

Düzenleme Kurulu Toplantıları

Düzenleme Kurulu Toplantısı - 19 Temmuz 2023

3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nun ikinci Düzenleme Kurulu toplantısı 19 Mayıs 2023 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Düzenleme Kurulu Toplantısı - 07 Mayıs 2023

3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nun ilk Düzenleme Kurulu toplantısı 07 Mayıs 2023 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Düzenleme Kurulu Toplantısı - 19 Mayıs 2022

2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nun ilk Düzenleme Kurulu toplantısı 19 Mayıs 2022 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda sempozyum hazırlıkları gözden geçirilerek kurulumu tamamlanan sempozyum web sitesi incelendi, tanıtım afişleri kontrol edildi ve bildiri hazırlama kılavuzuna son şekli verildi.  Yapılan müzakereler sonunda sempozyumun bir üniversite ile iş birliği içinde yapılması ile mümkünse sempozyumun hibrit olarak ilk günü yüz yüze ikinci günü çevrim içi olacak şekilde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı (19 Mayıs 2022 22:00).

Düzenleme Kurulu Toplantısı - 19 Temmuz 2022

2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nun ikinci Düzenleme Kurulu toplantısı 19 Mayıs 2022 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda sempozyum hazırlıkları gözden geçirildi ve mevcut başvuruların durumu görüşüldü. Bir sonraki toplantının başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra yapılması kararlaştırıldı (19 Haziran 2022 21:00).

Düzenleme Kurulu Toplantısı - 8 Ağustos 2022

2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nun üçüncü Düzenleme Kurulu toplantısı 8 Ağustos 2022 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda Bilim Kurulu inceleme süreci ve sempozyum programı hazırlıkları görüşüldü.  Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Demir, sempozyum için 264 başvuruda bulunulduğu, bunlardan 96'sının kabul edildiği ve 168'inin ise reddedildiğini belirtti. Bilim Kurulu ön incelemesi sonrası her bir çalışmanın iki alan uzmanı hakeme gönderilmesi şeklinde işletilen inceleme sürecinde 368 hakemin görev aldını da  dile getirdi.  Müzakereler sonunda Düzenleme Kurulu, hakem sürecinden geçen bildiri sayısının 96 olması sebebiyle çevrim içi olarak planlanan sempozyumun 27-31 Ağustos 2022 tarihlerinde beş (5) gün olarak gerçekleştirilmesine karar verdi.