e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Oku Okut Yayınları

AYBÜ & Oku Okut İşbirliği

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTEİ & OKU OKUT DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİ 2022

Oku Okut Derneği ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında 14 Haziran 2022 tarihinde 2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nu iş birliği içinde düzenlemeye yönelik  "2.Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Düzenleyici Kurumlar İş Birliği Protokolü"  imzalandı.

Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Sosyal Bilimler alanında profesyoneller ile lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek tecrübe aktarımına imkân sağlamak, disiplinler arası iletişimi ve çalışmaları güçlendirmek ve akademik üretime katkı sağlamak amacıyla düzenlendi.

Sempozyuma 264 bildiri başvurusu ulaşmıştı. Bilim Kurulu ön incelemesi sonrası bildiriler, ilgili olduğu bilim alanında uzman 2 hakemin incelemesine sunulmuldu. İnceleme sonucunda başvurulardan 92’si kabul edilmiş 172’si ise kapsam dışı olması veya içeriğin sempozyum bildiri yazım ilkelerine uygun hazırlanmamış olması nedeniyle reddedilmiştir. Bildirilerin incelenmesinde Türkiye ve Azerbaycan’ın farklı üniversitelerinde görevli 383 öğretim üyesi görev aldı. Sempozyumda 8 profesör, 7 doçent, 20 doktor öğretim üyesi, 11 bilim doktoru, 8 uzman, 17 doktora öğrencisi ve 21 yüksek lisans öğrencisi bildiri sundu. Bildiri sunan araştırmacılardan 86’sı Türkiye’de, 2’si Azerbaycan’da, 1’i Güney Afrika’da, 1’i Senegal’de ve 1’i de Ürdün’de görev yapmaktadır. Sempozyuma 50 farklı üniversite ve kurumdan katılım sağlanmıştır.

Sempozyumda; Afrika Çalışmaları alanında 4, Akademik Araştırma ve Yazım konusunda 3, Arap Dili ve Edebiyatı alanında 5, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında 6, Din Eğitimi alanında 3, Dinler Tarihi alanında 3, Felsefe alanında 5, İslam Hukuku alanında 8, İslam Tarihi alanında 5, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi alanında 10, Sanat Tarihi ve Müzik alanında 3, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 6, Sosyoloji alanında 7, Tasavvuf alanında 5, Tefsir alanında 9, Türk Dili ve Edebiyatı alanında 7 ve Türk Tarihi alanında 3 bildiri sunulmuştur.

 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTEİ & OKU OKUT DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİ 2023

Oku Okut Derneği ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında 3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nu iş birliği içinde düzenlemeye yönelik  "3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Düzenleyici Kurumlar İş Birliği Protokolü imzalandı.

3. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, 26-31 Ağustos 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyumda; Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk Felsefesi, İlahiyat, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih alanlarında hazırlanan bildiriler sunulabilecektir.

Sempozyum Tarihi: 26-31 Ağustos 2023 | Çevrim İçi

Özet Gönderim Kapanış Tarihi: 26 Nisan – 26 Temmuz 2023

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 26 Temmuz 2023

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 10 Ağustos 2023