Başlangıç: 2021
Sempozyum Sıklığı: Yılda Bir
Düzenleyen: Oku Okut Akademi & Oku Okut Yayınları

İşbirliği - 2022

Oku Okut Derneği ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında 14 Haziran 2022 tarihinde 2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu'nu iş birliği içinde düzenlemeye yönelik  "2.Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu Düzenleyici Kurumlar İş Birliği Protokolü"  imzalandı.

Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Sosyal Bilimler alanında profesyoneller ile lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek tecrübe aktarımına imkân sağlamak, disiplinler arası iletişimi ve çalışmaları güçlendirmek ve akademik üretime katkı sağlamak amacıyla düzenlendi.

Sempozyuma 264 bildiri başvurusu ulaşmıştı. Bilim Kurulu ön incelemesi sonrası bildiriler, ilgili olduğu bilim alanında uzman 2 hakemin incelemesine sunulmuldu. İnceleme sonucunda başvurulardan 92’si kabul edilmiş 172’si ise kapsam dışı olması veya içeriğin sempozyum bildiri yazım ilkelerine uygun hazırlanmamış olması nedeniyle reddedilmiştir. Bildirilerin incelenmesinde Türkiye ve Azerbaycan’ın farklı üniversitelerinde görevli 383 öğretim üyesi görev aldı. Sempozyumda 8 profesör, 7 doçent, 20 doktor öğretim üyesi, 11 bilim doktoru, 8 uzman, 17 doktora öğrencisi ve 21 yüksek lisans öğrencisi bildiri sundu. Bildiri sunan araştırmacılardan 86’sı Türkiye’de, 2’si Azerbaycan’da, 1’i Güney Afrika’da, 1’i Senegal’de ve 1’i de Ürdün’de görev yapmaktadır. Sempozyuma 50 farklı üniversite ve kurumdan katılım sağlanmıştır.

Sempozyumda; Afrika Çalışmaları alanında 4, Akademik Araştırma ve Yazım konusunda 3, Arap Dili ve Edebiyatı alanında 5, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında 6, Din Eğitimi alanında 3, Dinler Tarihi alanında 3, Felsefe alanında 5, İslam Hukuku alanında 8, İslam Tarihi alanında 5, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi alanında 10, Sanat Tarihi ve Müzik alanında 3, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 6, Sosyoloji alanında 7, Tasavvuf alanında 5, Tefsir alanında 9, Türk Dili ve Edebiyatı alanında 7 ve Türk Tarihi alanında 3 bildiri sunulmuştur.

Ayrıntılı Bilgi: 2. Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu