Sempozyum Politikası

Değerlendirme Süreci

Başvurular Türkçe özet gönderimi ile yapılacaktır. Özetler Bilim Kurulu'nca incelenecek ve gerekli ise tashih istenecektir. Tashih sonrası kabul edilen bildiri özetlerinin İngilizcesi talep edilecektir. Sempozyum sonrasunda bir iki içinde tam metnin gönderilmesi talep edilecektir. Tam metinler, çift taraflı kör hakemlik uygulaması  çerçevesinde değerlendirilecektir.

Özet Gönderim Kapanış Tarihi: 20 Ağustos 2021 23:59

Sempozyum Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi | 10:00

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 31 Ekim 2021 23:59

 

 

Arşiv Erişim Politikası

Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu sitesindeki güncel ve arşivlenmiş sempozyum özetleri ile bildiri tam metinleri, yazarların ve ilgili okurların yararlanması için açık erişime açılmış ve ücretsiz olarak görüntülenebilir hâle getirilmiştir.

OAI: https://sempozyum.okuokut.org/sempozyum-2021/index/oai

OAI: https://sempozyum.okuokut.org/sempozyum/index/oai

SEMPOZYUM VİDEO KAYDI: OKU OKUT TV

 

 

Açık Erişim Politikası

Yazar Kişisel Arşivi

 

Bildiri Hazırlama Kılavuzu

BİLDİRİ ÖZETİNİN HAZIRLANMASI (İNDİR: Bildiri Özeti Gönderim Formu - WORD)

1.      Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda akademik yazım ve kaynak gösteriminde İSNAD Atıf Sistemi’nin kullanılması benimsemiştir (İNDİR: İSNAD Atıf Sistemi - 4 Sayfalık Kısa Rehber - PDF).

2.      Bildiri başlığı çok uzun veya içeriği yansıtmayacak kadar kısa olmamalıdır. Başvuru sırasında sadece 350-400 kelimelik Türkçe özet gönderilmelidir. Özet, incelenen konuyu anlaşılabilir biçimde özetleyen en az 150, en fazla 400 kelimeden oluşmalıdır. Özette; araştırmanın konusu, kapsamı, önemi, amacı ve yöntemi gibi temel metodolojik çerçevesi belirtilmeli ve bunlardan sonra ulaşılan sonuçlara değinilmelidir. Özet, tek paragraf hâlinde yazılmalıdır. Özet metninde yer alan Türkçe olmayan özel isim (din, mezhep, şahıs, sûre vb.), kitap adı ve kavramların yazımında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin kullanımına uyulmalıdır. Özetler, hakemler tarafından incelendikten sonra gerekli ise yazardan özet metninde düzeltme yapması istenecektir. Tashih edilen metin, Sempozyum Bilim Kurulu tarafından kabul edildikten sonra yazardan bu metnin İngilizcesi de talep edilecektir. Bildiri özetleri, Oku Okut Yayınları tarafından Özet Kitapçığı’nda yayımlanacaktır.

3.      Kabul edilen bildirilerin 3.000-9.000 kelimelik tam metinleri, bildiri kitabında yayımlanmak üzere sempozyumdan bir ay sonra istenecek ve Oku Okut Yayınları tarafından e-kitap formatında yayımlanacaktır.

4.      İncelenen konuyu yansıtan en az beş kavram eklenmelidir.

5.      ORCID numarası eklenmelidir.

6.      Ad, Soyad, E-Posta, Cep Numarası, Unvan ve Kurum belirtilmelidir.

7.      Öğrenciler, öğrenci belgelerini veya öğrenci kimlik kartlarının resimlerini ek dosya olarak sisteme yüklemelidir.

8.      Sempozyumdan önce 24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:00'da Oku Okut Akademi tarafından ücretsiz olarak çevrim içi “Bildiri Hazırlanması ve Sunumu Seminerleri” düzenlenecektir. Sempozyuma katılacak öğrencilerin katılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

 

BİLDİRİ SUNUSUNUN HAZIRLANMASI

Bildiri sunumlarının düzen ve disiplin içinde, zamanında ve başarıyla yapılması çok önemlidir. Bu kapsamda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gereklidir:

1.      Her bir sunuş için toplam 15 dakika süre verilir. Bu süreye kesinlikle uyulmalıdır.

2.      Her oturumu idare eden bir oturum başkanı yer alır.

3.      Her katılımcı kendi oturumundan 10 dakika önce sunum için hazır bulunur.

4.      Sunumda hazırlanan bildirinin sadece ana noktaları tartışılmalıdır.

5.      Slaytlarda kısa cümleler ve büyük punto kullanılması sunumun takibi açısından önemlidir.

6.      15 dakikalık konuşma süresi için en fazla 15 slayt hazırlanmalıdır. Daha önce bir deneme yapılarak sunumun 15 dakika içinde tamamlanabildiğinden emin olunmalıdır.

 

Sunum Planı (İndir: Power Point)

Sunu 1: Sunumun Başlığı

• Yazar ve Kurum Bilgisi


Sunu 2-3: Çalışmanın Konusu

• Çalışmanın konusu nedir?

• Çalışma nasıl sınırlandırıldı, kapsamı nedir?

• Çalışmanın hipotezi nedir?


Sunu 4: Çalışmanın Amacı

• Bu çalışmaya neden gerek duyuldu?

• Araştırmanın amaçları nedir?


Sunu 5: Çalışmanın Önemi

• Bu çalışma neden önemlidir?

• Çalışmanın faydaları nelerdir?


Sunu 6-8: Çalışmanın Kaynakları ve Yöntemi

• Çalışma temel kaynakları nelerdir?

• Çalışmada kullanılan yöntem veya yöntemler nelerdir?


Sunu 9-12: Çalışmanın Sonuçları ve Genel Değerlendirme

• Hipotez gerçeklendi mi?

• Çalışmada ulaşılan temel sonuçlar nelerdir?


Sunu 13-15: Öneriler

• Ulaşılan sonuçlar nasıl kullanılabilir?

• Eksiklikler nelerdir?

• Araştırılan konuda yeni araştırma ihtiyacı var mı?


Önerilen Çevrim İçi Dersler

Bildiri Hazırlanması ve Sunumu | Dr. Abdullah Demir | Oku Okut Akademi

Akademik Yazı Türleri | Dr. Ayşe Miner Akar

PowerPoint Etkili Sunum Teknikleri | Doç. Dr. İsmail Bulut | Oku Okut

 

BİLDİRİ TAM METNİNİN HAZIRLANMASI (İNDİR: Bildiri Formatı - WORD)

Bildiri tam metni, Bildiri Word formatı kullanılarak hazırlanmalıdır. Tam metin son gönderim tarihi 28 Eylül 2021’dir. Atıf ve kaynak gösteriminde İSNAD Atıf Sistemi kullanılmalıdır. Metin, Microsoft Office Word programında yazılmalıdır. Sayfa Boyutu: A4 ebatlarında olmalıdır. Kenar Boşlukları: Her kenardan 2,5 cm bırakılmalıdır. Başlıklandırma Formatı: Ondalık Sistemde olmalıdır.

 


Creative Commons License
Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu web sitesi Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.

Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Oku Okut Akademi'nin bir markasıdır | Oku Okut Derneği | Oku Okut Akademi | Oku Okut Yayınları