e-ISSN: 2980-3543
Başlangıç: 2021
Sıklık: Yılda Bir
Düzenleyen: AYBÜ & Oku Okut Derneği

Hakem Kılavuzu

Hakem Kılavuzu

TSBS Bildiriler Dergisi, çift taraflı kör hakemlik modelini benimsemiştir.

 

Hakemlerin Seçimi

Hakemler, makalenin ilgili olduğu bilim alanında doktora derecesine sahip olan ve yayını bulunan uzmanlar arasından seçilir. Türk üniversitelerinde görevli uzmanların bilgilerine YÖK Akademik web sitesinden[1] yurt dışındaki uzmanların bilgilerine ise Publons’dan[2]  erişim sağlanır.

 

Hakemlere Yönelik Seminerler

Hakemlere yönelik seminerler, yayınevi sahibi Oku Okut Derneği'nin uzaktan eğitim kurumu olan Oku Okut Akademi'de çevrim içi olarak yapılmaktadır.[3]

 

Hakemlerin Görev ve Sorumlulukları

 • Objektiflik: İncelemeler objektif olarak yapılmalıdır. Hakemler, olabilecek her türlü kişisel önyargının farkında olmalı ve bir makaleyi incelerken bunu hesaba katmalıdır. Hakem, kararını destekleyici değerlendirmelerini açıkça ifade etmelidir.
 • Editöryal Karara Katkı: Hakem değerlendirmesi, editöre editoryal kararlar vermede yardımcı olur ve yazara makaleyi geliştirme fırsatı sunar. Bu açıdan bir makaleyi inceleme konusunda kendini yetersiz hisseden veya kısa sürede incelemeyi tamamlayamayacağını düşünen bir hakem hakemlik davetini kabul etmemelidir.
 • Gizlilik: İncelenmek üzere dergiye ulaşan tüm makaleler, gizli tutulmalıdır. Hakemler, makale hakkındaki incelemeleri veya bilgileri kimseyle paylaşmamalı veya yazarlarla doğrudan iletişime geçmemelidir. Çalışmada yer alan bilgiler, yazarın açık yazılı izni olmadan bir hakem tarafından kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. Akran değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel kazanç için kullanılmamalıdır.
 • Araştırma ve Yayın Etiği İhalleri Konusunda Hassasiyet: Hakemler, makaledeki olası etik konulara karşı dikkatli olmalı ve bunları editöre rapor etmelidir.
 • Çıkar Çatışması: Hakemler, yazarlar veya makalelerin bağlı olduğu kurumlarla ilişkilerinden kaynaklanan olası çıkar çatışmaları olan bir makaleyi incelemeyi kabul etmemelidir.
 • Hakeme Atıf Talebi: Bir hakem, bir yazarın, hakemin (veya onların ortaklarının) çalışmasına atıflar içermesini önerirse, bu, hakemin atıf sayısını artırmak veya çalışmalarının görünürlüğünü artırmak amacıyla değil gerçek bilimsel nedenlerle olmalıdır. Ayrıca bk. Hakemler İçin Etik Kurallar[4]

 

İnceleme Yapma

Hakemlerin değerlendirmeleri objektif olmalıdır. Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları beklenir.

 • Çalışma yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?
 • Öz, çalışmanın içeriğini net ve düzgün bir şekilde tanımlıyor mu?
 • Yöntem bütünlüklü ve anlaşılır şekilde tanımlanmış mı?
 • Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla kanıtlanıyor mu?
 • Dil kalitesi yeterli mi?
 • Özet/Abstract/anahtar kelimler/keywords çalışmanın çeriğini doğru bir şekilde yansıtıyor mu?

 

[1] https://akademik.yok.gov.tr

[2] https://publons.com

[3] https://www.okuokut.org/

[4] COPE: https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.9